Voorrang geven aan ziek personeel kan miljard opleveren

Een voorrangsbehandeling voor zieke werknemers die op de wachtlijst staan voor een orthopedische behandeling of voor de Riagg, kost nog geen 175 miljoen gulden per jaar....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Dit concludeert een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van oud-minister B. de Vries van Sociale Zaken in het rapport Gezondheidszorg in Tel. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Zorgfederatie (NZF), de werkgevers in de zorgsector.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de capaciteit bij Riagg's en orthopedie met 1 procent wordt uitgebreid. Maar in werkelijkheid kan met minder worden volstaan, omdat een deel van de wachtlijstproblemen kan worden opgelost door meer efficiëntie. De 'investering' van 175 miljoen kan dan lager uitvallen.

Van een tweedeling in de gezondheidszorg tussen werkenden en niet-werkenden is geen sprake, vindt De Vries. Omdat de zieke werknemers uit de wachtlijst worden gehaald om versneld te worden geholpen, wordt de wachtlijst voor de anderen korter, meent hij. En hoe korter de wachtlijst, hoe minder reden de werkgevers hebben om hun werknemers een voorrangsbehandeling te laten geven. NZF-voorzitter Krol is het met De Vries eens. Hij verwacht dat de animo onder werkgevers om de snelle behandeling van zieke werknemers voor eigen rekening te nemen, groot zal zijn.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft zich tot dusver steeds verzet tegen voorrang voor zieke werknemers, ook al erkent zij dat werkgevers een financieel belang hebben bij een zo kort mogelijk ziekteverzuim. Sinds begin dit jaar moeten werkgevers in vrijwel alle gevallen het loon doorbetalen bij ziekte van de werknemer.

Het rapport Gezondheidszorg in Tel is een soort schaduwbegroting voor het Jaaroverzicht Zorg (JOZ) van minister Borst. De onderzoekers hebben uitgerekend hoe groot de kloof is tussen het bedrag dat de overheid uittrekt voor de zorg en het bedrag dat noodzakelijk is om aan de groeiende behoefte aan zorg te voldoen.

Het budget moet tot en met het jaar 2002 jaarlijks met 2,5 procent groeien. Het tekort tussen werkelijk en wenselijk budget is thans 470 miljoen per jaar. Daarbij hebben de onderzoekers nog geen rekening gehouden met extra middelen om de wachtlijsten te bekorten. Ze schatten dat bedrag met veel slagen om de arm op 400 miljoen.

Oud-minister De Vries: 'Toch zou ik ongelukkig zijn als ik de komende dagen links en rechts lees en hoor dat wij vinden dat 400 miljoen extra nodig is. Dat is echt veel te kort door de bocht.'

Het groeipercentage van 2,5 moet eerst nog op zijn hardheid worden doorgerekend. Pas daarna kan nauwkeurig worden berekend hoeveel er nodig is voor de wachtlijsten, aldus het rapport.

De onderzoekers waarschuwen voor grote personeelstekorten in de zorgsector, omdat ook daar de vergrijzing toeslaat.

Vooral aan ziekenverzorgers en verpleegkundigen dreigt een tekort te ontstaan. Als er werkelijk een flink bedrag extra beschikbaar komt voor de zorg, zijn er geen mensen om die zorg te leveren, waarschuwt De Vries.

De zorgsector moet een leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren, alsmede een actief plannings- en scholingsbeleid, vinden de onderzoekers.

Meer over