Voor UWV ben je bij voorbaat een boef

De ingezonden brieven van dinsdag 8 september.

Sjors van Beek. Beeld Mike Roelofs
Sjors van Beek.Beeld Mike Roelofs

Brief van de dag: onbeschrijflijk hoe je door het UWV wordt bejegend

Het stuk van Sjors van Beek (Vonk, 5 september) is me uit het hart gegrepen. Meerdere malen heb ook ik mijn ervaringen met het UWV willen opschrijven, maar elke keer dat ik mijn dossier opensloeg, kwamen de horror en afkeer weer naar boven en besloot ik mijn voornemen niet uit te voeren. Het is onbeschrijflijk hoe je door het UWV wordt bejegend, niet als klant, of als goedwillend en werkzoekend mens, maar als een boef en fraudeur die alles in het werk stelt om de uitkering (waar je recht op hebt, je hebt er per slot van rekening jaren premies voor betaald) zonder noemenswaardige inspanning binnen te slepen en het UWV een hak te zetten. En oh wee, als jij ergens een fout maakt, zijn de boze brieven niet van de lucht, maar als het UWV blunders (mijn betermelding via de site was volgens het UWV nooit aangekomen, maar ik had gelukkig een e-mail die de betermelding bevestigde) en gewone domme fouten maakt (geachte heer Peters u heeft in het onderwijs gezeten... nou heet ik Meertens en heb nog nooit iets met onderwijs te maken gehad), dan mag je als 'klant' de rotzooi oplossen. Het systeem is Amerikaans, je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is. Leven we niet in Nederland? Laat dan het systeem dat hier van toepassing is ook voor het UWV gelden: je bent onschuldig tot het UWV kan aantonen dat je een fout hebt gemaakt. En dan moeten ze het ook echt aantonen. Oh ja, van excuses maken heeft het UWV nog nooit gehoord.

Chrit Meertens, Amsterdam

UWV

Een troosteloze opsomming van kleuterregeltjes, inefficiëntie en een onwerkbaar digitaal loket (Vonk, 5 september). Maar dat gaat, volgens de nieuwe directeur van het UWV, dus snel veranderen (Ten eerste, 5 september). Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op Prinsjesdag bekend hoe 'we mensen nog slimmer en efficiënter naar werk kunnen begeleiden'. De minister impliceert dus dat het er al behoorlijk slim en efficiënt aan toe gaat bij het UWV.

Vraag: waarom tot Prinsjesdag gewacht? Dit lijkt mij voor het leger werklozen wereldnieuws.

Het kabinet moet eens ophouden met dit soort stoere taal. Veel gebruikte woorden als slim, scherp, keihard, robuust, ferm, flink, hardwer- kend en excellent worden door dit kabinet gebruikt als ze het ook niet meer weten.

Ben te Riele, Amsterdam

Hans Spekman

Na 2,5 jaar toegeven aan rechts VVD-beleid zegt Hans Spekman (Ten eerste, 5 september) nu: 'Het is weer tijd voor harde confrontaties met de VVD.' Hoe ongeloofwaardig is dat. Opponent Zijlstra kan eenvoudig reageren met: 'Twee dagen eerder zei de leider van de PvdA nog dat ze met ons de rit willen uitzitten. Vertel mij alstublieft wie het echte PvdA-geluid verkondigt?' En daar sta je dan weer. Afgeserveerd.

Spekman zegt dat hij de ledendemocratie wil bevorderen. Wat een mooie jongen. Ik herinner mij de laatste jaren de nodige ledenraadbijeenkomsten waarin de boodschap van Samsom en hem feitelijk was: 'Dit was wat we met de VVD konden bereiken en dus moet je ja zeggen.'

In het tweede deel van het interview komt de uitsmijter : 'Ik wil doorpakken naar een maatschappij waarin we weer omkijken naar elkaar.' Wat een grapjas. Op dat punt is het de laatste jaren juist misgegaan.

Wanneer hij dat echt wil, komt hij met voorstellen voor een ruimhartige opvang van de aanwassende stroom asielzoekers. Of hij vraagt het kabinet om een plaats in de Trêveszaal voor die asielzoekers, een minister voor Vreemdelingenzaken. Maar Samsom zal het hem ontraden om de lieve vrede met de VVD te bewaren, terwijl het de grote kans is om de vele verloren kiezers terug te krijgen.

Spekman maakt een verslagen, opgebrande indruk. Hij zou er daarom goed aan doen om zijn ambitie om op te gaan voor een tweede termijn als voorzitter van de PvdA te heroverwegen.

Jan Tolsma, Leiden

Zesjescultuur

Wat ik mis in de discussie rond de zesjescultuur is het bewijs dat studenten met hoge bachelorcijfers succesvolle masterstudenten worden. Dit zou toch vrij eenvoudig te bepalen moeten zijn aan de hand van bachelor- en mastercijferlijsten. Als er inderdaad sprake is van een sterk verband, lijkt mij het 7-of-hogerbeleid gerechtvaardigd, maar mijn persoonlijke ervaring is dat deze relatie vaak niet opgaat.

Vooral in de bachelorfase ondernemen veel studenten allerlei sociale activiteiten naast hun studie, wat vaak de reden is van de matige studieprestaties. Tijdens hun master gaan studenten zich doorgaans serieuzer bezighouden met hun studie en de daarmee samenhangende carrièrekansen, waardoor andere bezigheden op een lager pitje komen te staan.

Daarnaast wordt in de masteropleiding ook een grotere onafhankelijkheid van de student verlangd, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Het netwerk dat is opgedaan dankzij de extracurriculaire activiteiten gaat dan een belangrijke rol spelen: om hulp of advies in te winnen, of als sociaal vangnet bij grote en vaak onvermijdelijke tegenslagen. Op deze manier heb ik in mijn omgeving menige matige bachelorstudent uiteindelijk met vlag en wimpel zien slagen voor zijn of haar master.

Gijs van Essen, Den Haag

Nederlands elftal

De stelling dat het Nederlands elftal de ondergrens heeft bereikt, vind ik nogal optimistisch. Zolang de goedbetaalde heren voetballers hun zelfbeeld van kwalitatief hoogstaande spelers niet bijstellen, zullen ze alleen maar verder zakken. Vroeger was het de bedoeling de bal in het doel van de tegenstander te schieten, nu lijkt het voor het Nederlands elftal vooral zaak door middel van tientallen 'balletjes breed' het meeste balbezit te hebben. Misschien is het toch maar beter de huidige generatie voetballers aan de kant te zetten en met een geheel nieuwe, frisse en jonge lichting de vrije val te stoppen.

Paul van der Linden, Culemborg

Meer over