Voor Samaranch is er na honderd jaar Spelen geen wolkje aan de lucht

Schone schijn. Zo en niet anders moet het zijn bij de viering van honderd jaar moderne Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité wil het feest niet bederven....

ANP

ANP

ATLANTA

'We moeten verheugd zijn met honderd jaar Olympische Spelen. Onze eenheid in de Olympische beweging moeten we bewaren, want die is van het allergrootste belang in de toekomst. Het is mooi dat er een wereldorganisatie van Olympiërs is gesticht en dat de rol van de vrouwen steeds groter wordt.'

Samaranch benadrukte voor het oog van de wereld, dat het IOC de Olympische Spelen zo verkoopt dat de hele wereldbevolking zonder extra kosten naar de wedstrijden kan kijken. 'We hebben de tv-rechten voor 2004, 2006 en 2008 verkocht aan de nationale organisaties terwijl nog niet eens vaststaat waar ze zullen plaats hebben.'

Het was allemaal lief een aardig wat hij zei over de veredelde doelstellingen. 'Van de IOC-leden waren 23 deelnemer aan Olympische Spelen. Elf wonnen een medaille, zeven een gouden.'

Zelfs inzake doping ging Samaranch niet ver. Voorheen noemde hij de slikkers en spuiters nog bedriegers. In Atlanta zei hij alleen: 'Doping leidt tot lichamelijke en geestelijke dood.'

De voorzitter die graag met 'president' wordt betiteld, ging liever prat op de rede die hij eind vorig jaar voor de Verenigde Naties hield over het thema: 'Een vredige en betere wereld door sport en het Olympisch ideaal.'

Onder het motto get a brick, make a mark, build a park konden de Amerikanen voor het eerst zien waartoe hun bijgedragen steentje heeft geleid: een blijvende ontmoetingsplaats, ook voor de periode na de Olympische Spelen. Een park zonder bomen. IOC-voorman Samaranch was de eregast, zes dagen voor die echte opening.

Zo kon het dat talloze burgers zaterdag naar de grond stonden te turen. Op zoek naar hun gegraveerde steen, die van een bekende of zomaar. Sommigen legden een wit papier op hun steen en krasten erover met een potlood, om de tekst ook mee naar huis te nemen. Sinds eind 1994 kochten 325 duizend lieden een steen, tot in Holland en Japan toe.

Een steen kostte zestig gulden en na de officiële opening vormde zich alweer een kooplustige rij van tientallen meters. Het record van Portland, waar rond het stadhuis ooit 60 duizend stenen met een naam van de hand gingen, is verpulverd.

Maar er is meer dan stenen. Zoals een beeld van Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, en een sculptuur met drie figuren die de ontwikkeling van het evenement vanaf de Griekse oudheid symboliseren.

Samaranch besprak de afgelopen maanden geregeld Olympische zaken met organisator Billy Payne. Op hoog niveau, ergens in een wolkenkrabber. Samaranch zaterdag: 'Billy wees dan op een woest stuk land, met niets erop. 'Dit is straks het Olympische Park', zei hij dan. Ik was dan wel verbaasd, maar hield verder mijn mond en dacht: misschien.' De feitelijke aanleg duurde nog geen half jaar.

Meer over