Voor het eerst eens met Wilders

De regering is voornemens de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar. De aanname is dat dit een besparing op zal leveren van 4 miljard euro....

Op 65-jarige leeftijd neemt nu nog 13 procent van de beroepsbevolking deel aan het arbeidsproces. De overigen hebben prepensioen of een WAO- of WIA-uitkering. Prepensioen zullen door de maatregel ook opschuiven, en duurder worden. Ook het aantal arbeidsongeschikten zal lineair toenemen.

Daarbij komt ook nog de toename van het aantal mensen dat tot de beroepsbevolking hoort door deze maatregel. We zitten nu kort aan de 400.000 werklozen. En de werkloosheid gaat nog aanzienlijk oplopen. Het aantal WW-uitkeringen gaat toenemen. Uitkeringen die gebaseerd zijn op het verdiende loon zijn in de meeste gevallen hoger dan een AOW of bijstandsuitkering. Als je al deze kosten afzet tegen de te verwachte opbrengst van 4 miljard, houd je misschien nog 880 miljoen over om de A4 mee te verlengen.

Veel gedoe, veel ellende bij oudere werknemers en minder perspectief voor jongere werklozen bespaar je door de maatregel die per saldo niets oplevert, niet uit te voeren. Voor deze keer ben ik het van harte eens met Wilders.

120.000 euro
Zaterdag 5 september 2009 staat er een personeelsadvertentie in de krant: Lid van de Raad van Toezicht bij een woningbouwvereniging. Leuk snoepbaantje. Salaris: ca. 120.000 euro. Ben ik nou gek of gaat het excessief verrijken gewoon door? Dan hoef je echt niet tot je 65ste, laat staan 67ste jaar te werken, want voor die tijd ben je al lang binnen. Als je dan als stratenmaker tot je 67ste jaar met een baggersalaris door moet werken, dan zijn de druiven echt zuur. Sterker nog: hoeveel stratenmakers gaan dat redden?

Aan het bed
Jippie, na jarenlang zwoegen in de zorg mogen we als we willen na ons 65ste nog aan het bed in het verpleeghuis (Economie, 5 september). De meeste mensen aan het bed zijn al blij als ze dat zonder lichamelijke klachten kunnen doen tot hun 60ste. Vaak zijn ze al eerder opgebrand. Meneer Donner denk eens een beetje na.

Oplossing
Als eenvoudige jongen lijkt mij de oplossing erg eenvoudig: Maak het moment van pensionering en ook AOW afhankelijk van het aantal jaren dat men heeft gewerkt. Met name in de zwaardere beroepen, zoals timmerman, stratenmaker, vuilnisman begint men vaak al op 16-jarige leeftijd met werken. De mensen die beter kunnen leren studeren langer door, veelal tot hun 25ste, ondertussen uitgebreid genietend van de geneugten des levens.

Momenteel gaat een werknemer ongeveer na veertig dienstjaren met pensioen. Stel dit aantal jaren bij naar boven, of dat nu 43 of 45 jaar moet worden kunnen deskundigen vast wel berekenen. Wel zou ik de AOW op minimaal 65 jaar laten staan. Een stratenmaker kan dan bijvoorbeeld op zijn 60ste met pensioen en krijgt vervolgens op zijn 65ste AOW. Iemand die pas op zijn 25ste is gaan werken, zou dan met 68 of 70 jaar pensioen en AOW kunnen krijgen.

Als je het gelijkheidsbeginsel volgt, is deze methode het meest rechtvaardig. Nu werken hoog opgeleiden netto vaak minder lang dan lager opgeleiden. Politici, vakbondsmensen, werkgevers, wordt wakker en volg mijn idee op.

Meer over