Voor Dennis begint het nieuwe jaar met twee maanden zitten in de cel

Dennis (43) heeft tijdens Oud en Nieuw een agent in het gezicht getrapt. 'Uit frustratie', zegt hij bij de supersnelrechter. Het OM eist een zwaardere straf dan normaal.

'U heeft een politieagent in het gezicht getrapt', zegt de rechter tegen de verdachte.

'Dat klopt. Ik stond met mijn handen in mijn zakken naar een vuur te kijken en ineens nemen twee agenten me in de houdgreep en word ik tegen de grond gepleurd. Ze hebben me geboeid en hardhandig op de achterbank van een politieauto getrokken. Uit frustratie heb ik een trap uitgedeeld.'

'Volgens de agenten is het anders gegaan', zegt de rechter. 'U bent gewaarschuwd dat u niets op het vuur mocht gooien en probeerde dat toch, waarbij u een vuistslag in de richting van een van de agenten gaf.'

De verdachte, fel hoofdschuddend: 'Dat is echt niet waar!'

Dennis (43) is de eerste van acht verdachten die vrijdag voor de supersnelrechter in Den Haag verschijnen wegens misdragingen in de nacht van Oud en Nieuw. Tijdens de jaarwisseling gelden zwaardere straffen. Daar komt bij dat geweld tegen ambtenaren in functie ook buiten die nacht een strafverzwaring oplevert van 200 procent.

'De agent rook en zag dat u onder invloed was van alcohol', leest de rechter op uit het dossier.

'Niet waar!'

'Liggend op de achterbank van de surveillanceauto trapte u naar de agent en zei: deze is voor jou.'

'Dat klopt', zegt Dennis, 'maar ik heb geen waarschuwing of ruzie gehad, niks.'

'Als agenten tegen u zeggen: we houden u aan, kunt u ook rustig reageren.'

'Met drie man hielden ze me vijf minuten tegen de grond. Dat vind ik niet normaal.'

De rechter leest Dennis' persoonlijke omstandigheden voor: schulden, een manisch-depressieve stoornis en een strafblad vanwege diefstal en doodslag.

'Ik heb nog nooit iets gestolen.'

'Het ging om stroomdiefstal in verband met een hennepkwekerij', licht de rechter toe. Dennis zwijgt.

De agent die in het gezicht is getrapt, heeft een claim voor immateriële schade ingediend van 300 euro wegens 'mishandeling met geschoeide voet'. Hij heeft nog steeds pijn en moeite met eten. 'Wilt u daarop reageren?', vraagt de rechter.

Dat is 'een hoop geld', vindt Dennis - 'bovendien heb ik door hunnie nog weken pijn in mijn pols'.

De officier van justitie acht de mishandeling wettig en overtuigend bewezen; de verdachte heeft bekend. Vanwege de verzwarende omstandigheden van Oud en Nieuw en geweld tegen een agent in functie eist ze een celstraf van 4 maanden waarvan 1 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Ook wil ze dat Dennis de komende twee jaarwisselingen huisarrest krijgt en dat de schadeclaim van 300 euro wordt toegewezen.

Dennis' advocaat meent dat de politie 'disproportioneel geweld' heeft gebruikt. Dat wordt door de rechter van tafel geveegd. 'Het vermoeden van dronkenschap is voldoende om u aan te houden', zegt zij. 'U verzette zich daartegen. U heeft een agent in het gezicht getrapt en gezegd: hier, deze is voor jou. Dat is mishandeling, dat is strafbaar. Oud en Nieuw moet een feestje zijn. Dan zijn er veel mensen op straat, is er veel vuurwerk en wordt er veel alcohol gedronken. De politie is er juist om ervoor te zorgen dat zo'n nacht veilig voor iedereen verloopt.'

Ze legt Dennis 2 maanden celstraf op plus 2 maanden voorwaardelijk. Van de twee geëiste huisarresten krijgt hij er één. Ook moet hij de mishandelde agent 250 euro betalen.

Drie vormen van lik-op-stukbeleid

ZSM staat voor 'zo znel mogelijk' en is een manier voor het Openbaar Ministerie om eenvoudige zaken die niet ernstig zijn en waarvan het bewijs rond is, binnen 1 of enkele dagen af te handelen. Er komt geen rechter aan te pas en de verdachte, die vastzit, verschijnt niet op zitting. Een officier van justitie bepaalt op basis van het dossier en na overleg met ketenpartners als politie, Reclassering of Slachtofferhulp, of een boete dan wel taakstraf gepast is, of dat de verdachte voor de rechter moet verschijnen.

SUPERSNELRECHT Een rechter vonnist binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, over eenvoudige zaken waarbij het bewijs rond is. Vaak betreft het delicten als diefstal, vernieling of geweld tegen overheidsfunctionarissen.

SNELRECHT Een rechter vonnist in soortgelijke zaken als hierboven, met als verschil dat het onderzoek meer tijd vergt, omdat bijvoorbeeld schade moet worden opgemaakt of een slachtoffer zich in de zaak wil voegen.

Meer over