Voor Bush zijn de zonnige dagen vergleden

Diverse vooraanstaande Republikeinen zijn voorwerp van onderzoeken en aanklachten. Hierdoor zou in het Witte Huis een diepe stemming van onzekerheid zijn ontstaan....

Voor de vierde keer is gisteren Karl Rove door een bijzondere aanklagerverhoord. Rove is de belangrijkste politieke adviseur van de Amerikaansepresident; hij geldt als de man die George Bush twee keer naar hetpresidentschap leidde.

Die zonnige dagen zijn voorlopig vergleden. Voor Bush en zijngrootmeester stapelen de problemen zich op. Nu Rove opnieuw moest getuigen,wilde de aanklager, Patrick Fitzgerald, niet uitsluiten dat hij alspotentiële verdachte wordt aangemerkt in een strafzaak. Dat lot zou Rovedan kunnen delen met een andere topfunctionaris in het Witte Huis, LewisLibby, bijgenaamd Scooter, die de stafchef is van de vice-president van hetland, Dick Cheney.

Of het de komende weken inderdaad tot een aanklacht komt tegen het duoof een van hen is niet bekend. Evenmin wat dan de beschuldiging zal zijn.Aanklager Fitzgerald zwijgt als het graf. Maar enkel het vooruitzicht datde grote strateeg Rove die de Republikeinen voor decennia de weg naar demeerderheid wil wijzen, misschien op het punt van struikelen staat, doetWashington trillen van opwinding.

De zaak zelf is niet zoveel waard: het gaat om de vraag of Rove en Libbydoelbewust en in strijd met de wet aan journaliste Judith Miller deidentiteit hebben laten uitlekken van een CIA-agente teneinde haarechtgenoot, een oud-ambassadeur, een hak te zetten. Deze had zich scherpuitgelaten over de motieven om ten oorlog te trekken tegen Irak, hetgeenslecht viel in het Witte Huis. Intussen gaan geruchten dat aanklagerFitzgerald Rove verdenkt van een ander misdrijf: in een eerdergetuigenverhoor te hebben gelogen.

Het maakt niet uit, het is in alle gevallen voorpaginanieuws. VolgensThe New York Times van gisteren verkeren sommigen rond Bush op de rand vanpaniek, 'bevreesd dat zonder hem (Rove) de regering de enige persoon zouverliezen die in staat is discipline af te dwingen over een partij die intoenemende mate verdeeld is geraakt'.

The Washington Post opende de krant met de kop 'Schandalen eisen huntol in tweede termijn Bush'. De zaak-Rove is nog maar één ethischprobleem voor de regering-Bush. Er is de aanklacht tegen Tom DeLay, deteruggetreden voorman van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigdendie beschuldigd is van fraude met verkiezingsgeld. Er lopen onderzoekennaar verdacht doen en laten van Jack Abramoff, een Republikeinse lobbyistin Washington, dik bevriend met DeLay. Er is het onderzoek naar de leidervan de Republikeinen in de Senaat, Bill Frist, die verdacht wordt vanhandel in aandelen met voorkennis.

Dan is er nog de door conservatieven bestreden voordracht van HarrietMiers voor het Hooggerechtshof en de stroef lopende hulpverlening aan deslachtoffers van Katrina. En is er Irak als constante hoofdpijnfactor.

In een opiniepeiling van The Wall Street Journal en NBC zegt nog maar28 procent van de Amerikanen dat het land op een goede koers ligt. Het ishet laagste percentage in tien jaar. Een aan de Republikeinen verwanteonderzoeker sprak van 'een zeer moeilijke, verzuurde' stemming in het land.

De Amerikaanse pers doet hevig zijn best erachter te komen hoe Bushzich dezer dagen voelt. The New York Times schreef gisteren over 'eenstemming van diepe onzekerheid' in het Witte Huis.

Dana Milbank, columniste van The Washington Post, had een studiegemaakt van de lichaamstaal van de president in een interview dat hijdinsdag aan NBC gaf vanuit het rampgebied in Mississippi. In antwoord opde ene vraag had de president 24 keer met de ogen geknipperd, bij de anderevraag 37.

De NBC-verslaggever vroeg hem naar Karl Rove. Milbank schrijft: 'Bushknippert twee keer met zijn ogen. Hij gaat met zijn tong over zijn lippen.Hij knippert nog eens twee keer. 'De president was een verwarde verzamelingvan knipperingen, klikken met de tong, wiegende en draaiende bewegingen enwisselende houdingen. Hij had de lichaamstaal van een man die heel graagergens anders zou zijn.'

Meer over