Volkslied

Eens werd iedere tv-avond afgesloten met het volkslied. Dat begon de kijkers te vervelen en het Wilhelmus verdween. Gelukkig speelde Oranje goed voetbal en zo werd het volkslied gered....

Ten zij de kroonprins en zijn bruid zich het geuzenlied toe-eigenen. Als Máxima uit volle borst meezingt, hoeft geen mede-alloch toon zich bezwaard te voelen. Er zijn bezorgde lieden die menen dat inburgering te ver gaat als je nieuwkomers vraagt het Wilhelmus als nationaal symbool te aan vaarden. Want wat moeten allochtonen met Willem van Nassouwe, Duits bloed en de koning van heel Spanje? Niets, helemaal niets natuurlijk, maar een volkslied zegt niet wat het zegt. Volks liederen hebben iets van de Bij bel, ze roepen op om de vijand neer te slaan. De Marseillaise blijft een ophitsend strijdlied tegen de Duitse tirannie, de Turken en Ar gen tijnen maken je bang en de Ame rikanen waden jubelend door plassen Brits bloed. Lees de volksliederen, je vindt ze op internet, en je komt tot slechts een conclusie: het Wilhelmus is vredelievender dan de meeste, een lied vol deugden; nederig, bescheiden en gewetensvol. Ideaal om ieder multicultureel debat mee te openen.

Meer over