Vol regeringsvak in Enschede-debat

Hoe kan de rijksoverheid het geschokte vertrouwen na de vuurwerkramp in Enschede herstellen? Daartoe nemen vanmiddag zeven bewindslieden plaats in het regeringsvak van de Tweede Kamer....

Het vertrouwen keert niet terug door het aftreden van een minister of staatssecretaris. 'Het moet geen Bijlmerdebat, worden waarin het alleen om de poppetjes gaat', zegt PvdA-Kamerlid M. Wagenaar.

Toch hebben de twee grote regeringspartijen PvdA en VVD wel een schuldige in de binnenzak, mocht het debat een onvoorspelbare dynamiek krijgen. De VVD heeft dan al gauw PvdA-minister Pronk van VROM in het vizier, die verzuimde de vuurwerkregels aan te scherpen.

De sociaal-democraten vinden op hun beurt munitie in het rapport van de onderzoekscommissie-Oosting. Daarin krijgt VVD-minister De Grave flink de wind van voren. Evenals zijn voorganger bezuinigde De Grave op het bureau dat gemeenten adviseerde over vuurwerkopslag.

Daarnaast is er nog een liberaal in het spel. Staatssecretaris Gijs de Vries van Binnenlandse Zaken is in de gehele discussie onzichtbaar gebleven. Maar hij is wel de coördinerend bewindspersoon voor rampenpreventie. Zelfs op zijn eigen departement wordt toegegeven dat daar bar weinig van terecht is gekomen.

Gelukkig voor hem neemt zijn baas, minister Klaas de Vries, namens het kabinet de operationele leiding op zich. De Vries gaf vorige maand al ruimhartig toe dat de overheid heeft gefaald in het voorkomen van vuurwerkrampen. Hij presenteerde een plan van 92 punten waarmee hij criticasters probeert te overtuigen.

De Vries zal een groot verhaal houden over de ministeriële verantwoordelijkheid. Die moet volgens hem ruim worden geïnterpreteerd. De huidige bewindslieden zijn ook verantwoordelijk voor fouten die hun voorgangers hebben begaan. Die blunderden na de vuurwerkexplosie in Culemborg in 1991. Daaruit werd geen enkele les getrokken.

De grootste oppositiepartij CDA en de kleinste regeringspartij D66 staan met een zekere afstand in het debat. Hun bewindslieden hebben de afgelopen tien jaar nauwelijks met het rampendossier te maken gehad. Toch zijn zij niet uit op het snellen van koppen.

Bij de kleinere oppositiepartijen bestaat die neiging wel. Gisteravond herinnerde fractievoorzitter Rosenmöller van GroenLinks er op een spreekbeurt aan dat in Enschede 'terecht' twee wethouders zijn afgetreden. Over het debat van vandaag en morgen met het kabinet, zei hij: 'Er zijn politici voor minder vertrokken.'

De ChristenUnie zou het een slechte zaak vinden als er helemaal niemand opstapt. Kamerlid Slob: 'Toen in Portugal een brug instortte, is dezelfde avond nog de verantwoordelijke minister vertrokken. Kennelijk gaan ze daar niet zo verkrampt om met ministers die moeten atreden.'

Meer over