Vogelvide moet huismus redden

De Vogelbescherming heeft een ‘vogelvide’ laten ontwerpen die de redding moet gaan betekenen voor de huismus. Het gaat slecht met de huismus, hun aantal is in twintig jaar tijd gehalveerd....

Een belangrijke reden voor het verdwijnen van de huismus uit het straatbeeld is een gebrek aan broedplaatsen. Het Bouwbesluit uit 1992 is hier debet aan. Volgens dit besluit moeten kieren kleiner dan een centimeter worden gedicht. De warme, knusse holte onder de dakpannen is daardoor afgesloten voor de huismus. Een strop voor deze vogels, want zij nestelen graag onder de beschutting van daken.

In november kwam Vogelbescherming Nederland met het actieplan Huismus. Een van de meest voorkomende vogels van Nederland bleek enorm in populatie achteruit te zijn gegaan. Het beestje kwam zelfs op de lijst van bedreigde diersoorten terecht.

Onder de vogelvide, die is ontworpen door ingenieursbureau Comfortdak, is een kleine ruimte, waardoor voldoende lucht onder het dak kan komen. Dat is belangrijk, want een broedende huismus staat goede dakventilatie in de weg. En dat kan weer leiden tot ‘verstikking’ van het dak.

Maar of de mus de vide weet te vinden, is de vraag. Daarom wordt de mussenbehuizing eerst in honderd woningen getest: in Alkmaar, Amsterdam, Noordwijk en Hardenberg. De eerste testvogelvide werd gisteren in de Abraham Rademakerstraat in Noordwijk geplaatst. Tijdens de testfase wordt gekeken of de mussen de nieuwe huisvesting accepteren en of de toepassing van de vogelvide problemen veroorzaakt.

Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland gelooft in de vogelvide: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze werkt, maar we moeten het zeker weten, want de ontwikkelingskosten zijn hoog.’ Als dit aanslaat, hoopt Peeters dat de vogelvide grootschalig in huizen wordt aangebracht. ‘De huismus heeft snel extra aandacht nodig. Het zou toch te gek zijn als we de vogel niet kunnen redden.’

Meer over