Vogelaar: wel succes wijkenbeleid

Oud-PvdA-minister Ella Vogelaar is 'behoorlijk kritisch' over een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat stelt dat haar krachtwijkenbeleid weinig meetbaar effect heeft gehad. 'Het gaat wel degelijk beter in die wijken', zegt ze vanavond in het NCRV-programma Altijd Wat.

DEN HAAG - Als minister van Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV selecteerde Vogelaar in 2007 veertig wijken in steden over het hele land, die extra aandacht en vooral geld zouden krijgen.

Volgens het SCP heeft dat beleid echter 'geen onderscheidend gunstig effect op sociale stijging, leefbaarheid en veiligheid in de aandachtswijken' gesorteerd. Voorzover het in de Vogelaarwijken iets beter gaat, hebben dezelfde ontwikkelingen zich voorgedaan in wijken die in 2007 sterk leken op de Vogelaarwijken.

Maar volgens Vogelaar kunnen die wijken niet op die manier tegen elkaar worden afgezet, omdat ook in die andere aandachtswijken extra is geïnvesteerd. Een woordvoerder van Aedes, de koepel van woningcorporaties, onderschrijft die visie deels: 'De corporaties zijn natuurlijk in de andere wijken ook gewoon doorgegaan met doen wat nodig was.'

Volgens sommige critici toont het SCP-rapport aan dat de hele Vogelaaroperatie weggegooid geld is geweest. 'Dat slaat dus echt nergens op', aldus Vogelaar. 'Ook die (andere, red.) wijken hebben extra aandacht gekregen en ook daar is extra geïnvesteerd. Weliswaar minder, maar toch: die conclusies kun je vanuit die gegevens niet trekken.' En: 'Het gaat wel degelijk beter met die wijken. Ik ben er nog bij betrokken en ik heb dus nog steeds contact met bewoners.' Ze zegt dat ze contact zal opnemen met het SCP om het over het onderzoek te hebben.

Vogelaar beloofde in 2008 dat de woningcorporaties over een periode van tien jaar 2,5 miljard euro in de door haar geselecteerde wijken zouden investeren. De suggestie was dat dat extra geld zou zijn. In werkelijkheid werd het etiket Vogelaargeld op al lopende projecten en bestaande plannen geplakt. Daarbovenop kregen de corporaties een heffing van 75 miljoen euro per jaar opgelegd die eveneens ten goede zou komen van arme wijken. Die extra belasting en vervolgens het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008 maakten dat veel geplande investeringen moesten worden teruggeschroefd.

Na vier jaar stak het Rijk geen geld meer in het wijkenproject. Ook de Vogelaarheffing van 75 miljoen is per 2012 afgeschaft. In dat licht bezien is het volgens sommigen bepaald geen slechte prestatie dat de Vogelaarwijken en andere arme wijken er niet op achteruit zijn gegaan.

undefined

Meer over