Vogelaar betreurt polarisatie rond rede Máxima

Minister Ella Vogelaar (Integratie) vindt het jammer dat de toespraak van prinses Máxima over de Nederlandse identiteit leidt tot polarisatie...

Ze reageerde daarmee onder meer op de uitspraken van Michiel Zonnevylle, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen. Die zei het ‘jammer en curieus’ te vinden dat de prinses ‘de Nederlandse identiteit’ nog niet heeft gevonden.

Overtuigd
‘Ik ben ervan overtuigd dat er wel degelijk een Nederlandse identiteit is’, stelde Zonnevylle. 'Het feit dat in ons land 16 tot 17 miljoen mensen dezelfde taal spreken, is daarvoor ook een aanwijzing. Maar kan men aan een aantal bijzondere momenten in ons land ook niet iets ontlenen? Zegt de uitbundige viering van Koninginnedag ook niet iets? De herdenking op 4 mei behoort ook tot de nationale identiteit. Waar ter wereld komt zoiets voor?’

Geen gegeven

Prinses Máxima heeft volgens minister Vogelaar alleen maar willen zeggen dat de Nederlandse identiteit geen statisch gegeven is, maar dat er wel een aantal gemeenschappelijkheden zijn. De minister verwees naar de Nederlandse geschiedenis en taal als gemeenschappelijke kenmerken, maar voegde eraan toe dat deze voortdurend onderwerp van gesprek zijn. ‘Er is geen afgeronde Nederlandse identiteit.’

Niet alleen Vogelaar zelf maar ook minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en minister-president Jan Peter Balkenende hebben Máxima's toespraak van tevoren gelezen.

Rita Verdonk, het onafhankelijke VVD Tweede Kamerlid, acht het kabinet ervoor verantwoordelijk dat Máxima het Nederlandse volk tekort heeft gedaan, wat in haar ogen het geval is. Ze sprak van een ‘zeer ondoordachte actie van het kabinet om zo'n actie goed te keuren’.

Diep geraakt
Eind vorige week, aan het slot van haar reis met prins Willem-Alexander door Slovenië, zei de prinses donderdag diep geraakt te zijn en zich verkeerd begrepen te voelen. Haar speech was geen reactie op het WRR-rapport, maar een persoonlijk verhaal over haar eigen ervaringen als nieuwkomer in Nederland.

Meer over