Voetnoot Inkomstenbelasting

ARNON GRUNBERG

'De echt rijken onder de hogere inkomens verdienen hun geld allang niet meer met arbeid', schreef economiedocente Jellie Stinstra maandag in de Volkskrant. Diezelfde dag betoogde de econoom Daniel Altman in The New York Times iets soortgelijks. Altman stelde dat inkomensongelijkheid het beste kan worden bestreden door inkomsten uit arbeid niet of nauwelijks meer te belasten en alleen nog vermogen te belasten. Hij zou willen dat vermogens vanaf 500 duizend dollar worden belast.

Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de middenklasse die groep is die moet werken voor het geld. Komt het grootste gedeelte van je inkomen uit vermogensgroei, dan behoor je tot de superrijken.

Of de belasting op inkomsten uit arbeid echt zo radicaal kan worden afgeschaft zoals Altman betoogt, betwijfel ik, maar zijn idee verdient het om serieus te worden genomen. Al was het maar omdat loondienst hoe je het wendt of keert een vorm van slavernij is.

undefined

Meer over