VN-waarnemers blijven zeker dag langer in Oost-Timor

De Verenigde Naties hebben de evacuatie van de VN-waarnemers uit Oost-Timor uitgesteld. Ze wilden al hun medewerkers weghalen van het eiland dat wordt geteisterd door geweld van pro-Indonesische milities....

De VN zitten in een lastig parket. Het terugtrekken van de VN'ers zou erop neerkomen dat honderden Timorezen die hun toevlucht in het VN-complex hebben gezocht, aan hun lot worden overgelaten. 'Ook het prestige van de VN staat op het spel', zei een VN-diplomaat.

De Veiligheidsraad maande Indonesië gisteren nog eens snel de orde te herstellen, anders worden 'andere stappen' overwogen. Maar ambassadeur Van Walsum, die de Veiligheidsraad voorzit, zei dat interventie tegen de zin van Jakarta niet aan de orde is. Volgens een VN-diplomaat raakt het geduld van de Veiligheidsraad op, maar vooralsnog lijkt geen van de grote landen bereid met geweld in te grijpen. Het Witte Huis zei gisteren dat Jakarta of zelf de orde moet herstellen of een buitenlandse troepenmacht moet uitnodigen. Minister van Defensie Cohen zei dat de VS niet van plan zijn om troepen te sturen.

Een delegatie van de VN kreeg gisteren in Jakarta van minister van Buitenlandse Zaken Alatas te horen dat Indonesië geen VN-macht zal toelaten.

Een boze Alatas gebruikte harde woorden. 'Als de internationale gemeenschap troepen aan de grond wil zitten, moet ze dat schietend doen.'

De politieke verhoudingen in Jakarta lijken onder grote druk te staan. Kringen rond president Habibie maken duidelijk dat Alatas en legerchef Wiranto niet namens het staatshoofd spreken. Volgens hen is de president wel bereid een vredesmacht in Oost-Timor toe te laten. Hij beseft dat de crisis het imago van Indonesië en de economie grote schade berokkent.

Habibie zou echter staan tegenover een overmacht van het leger en een groep nationalisten, verspreid over alle politieke partijen. De spanningen liepen woensdag zo hoog op dat Wiranto het na drie uur crisisoverleg met Habibie nodig achtte te ontkennen dat de militairen van plan zijn de president af te zetten.

Het besluit woensdagochtend van Kofi Annan de laatste 200 VN-medewerkers terug te trekken, veroorzaakte paniek onder de tweeduizend vluchtelingen in het VN-gebouw in Dili. Een handjevol buitenlandse journalisten, onder wie drie Nederlanders, en een deel van het VN-personeel reageerde teleurgesteld. Zij vrezen het ergste voor achterblijvende Timorezen.

Meer over