'VN-rechtspraak in Kosovo schiet tekort'

Het rechtssysteem van het VN-bestuur in Kosovo kampt met talloze problemen die de ontwikkeling van een eerlijke rechtspraak belemmeren. Dat concludeert de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) na onderzoek naar 40 procent van de recente strafzaken....

Hoewel het afgelopen halfjaar veel is verbeterd, meent de OVSE dat 'urgente maatregelen' nodig zijn om de rechtspraak in Kosovo 'in overeenstemming te brengen met internationale criteria inzake de mensenrechten'. Zo blijft Kosovo verstoken van habeus corpus, het recht van de gedetineerde om de grond van zijn aanhouding aan te vechten. Verder is sprake van arbitraire aanhoudingen en van gebrekkige toegang van gedetineerden tot een advocaat.

De OVSE blijft bezorgd over de partijdigheid van het strafrecht. De VN hebben in Kosovo een rechtsstelsel opgezet waarin internationale rechters zijn gekoppeld aan lokale magistraten. Van hen is 94 procent Albanees.

Vrijdag uitte ook de Eric Morris, de speciale gezant van de Unhcr, kritiek op het VN-bestuur in Kosovo. Morris noemde de situatie van de 110 duizend Serviërs in het gebied 'onaanvaardbaar' en uitte zijn zorg over de trend 'de status quo in Kosovo te accepteren'. Volgens hem moet veel meer gedaan worden aan 'het overleven van de niet-Albanezen' en de terugkeer van de naar schatting 200 duizend Serviërs die na de Kosovo-oorlog in 1999 het land zijn ontvlucht.

Meer over