VN onderzoeken ontslag student

De Verenigde Naties gaan het ontslag onderzoeken van een allochtone student van de Nederlandse Politie Academie. Hiertoe heeft de Cerd, een VN-orgaan dat rassendiscriminatie bestrijdt, deze week besloten....

De zaak draait om E. Fernand, in 1993 een van de opstellers van een zwartboek over discriminatie van allochtone studenten op de academie. Een onafhankelijke commissie concludeerde in 1994 dat van systematisch racisme en discriminatie geen sprake was. Binnenlandse Zaken ontsloeg de studenten uiteindelijk vanwege hun 'slechte studieresultaten'.

Fernand vocht zijn ontslag met succes aan bij de rechtbank in Amsterdam. In hoger beroep stelde de Centrale Raad van Beroep echter het ministerie toch nog in het gelijk.

Volgens Fernand is hij in de afgelopen jaren op allerlei manieren tegengewerkt en gepest door het ministerie. Zo procedeert hij nog over de betaling van wachtgeld.

Meer over