VN niet te vervolgen voor rol in drama Srebrenica

De rechtbank van Den Haag heeft geoordeeld dat zij niet bevoegd is om te oordelen over de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties (VN) over de val van de enclave Srebrenica....

Van onze verslaggeefster Leen Vervaeke

In deze zaak, die in juni 2007 was aangespannen, argumenteerde de landsadvocaat dat de VN absolute immuniteit genieten, en daarom de Nederlandse rechter niet over de VN kan oordelen. De advocaten van de Moeders van Srebrenica bestreden dat die immuniteit absoluut was. Zij meenden dat het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter (artikel 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) en het verzaken aan de verplichting om genocide te voorkomen (genocideverdrag) zwaarder weegt dan de immuniteit.

De rechtbank van Den Haag verwierp die argumenten een voor een. 'Artikel 6 EVRM en het genocideverdrag kunnen geen basis vormen voor een uitzondering op de -zoals gezegd absolute- volkenrechtelijke immuniteit van de VN', oordeelde de rechter.

Advocaat Marco Gerritsen van de Moeders van Srebrenica zei dat zij vrijwel zeker in beroep zullen gaan tegen het vonnis. 'Ik heb geen enkele twijfel dat mijn cliënten dat zouden willen. Dit is dan ook een principiële kwestie. Waarschijnlijk zal deze procedure nog jaren duren en moeten we uiteindelijk naar het Europees Hof.'

Meer over