Vmbo-scholen matsen eindexamenleerlingen

Een slachting onder vmbo-leerlingen die dit jaar examen doen, blijft uit. Scholen mogen en zullen zwakke leerlingen sparen.

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

Scholen in de Randstad met veel achterstandsleerlingen vrezen dat veel van hun pupillen de nieuwe landelijke genormeerde eindexamens niet zullen halen. Die angst blijkt ongegrond. De zwakste leerlingen worden dit - en waarschijnlijk ook volgend jaar - ontzien, benadrukt Henny Tax van het Cito. 'De scholen mogen de examens van deze leerlingen zelf nakijken en waarderen met een cijfer. De landelijke norm is voor hen nog niet meteen bindend.' .

De zwakste kinderen zitten in de basisberoepsgerichte leerweg. Dat is 30 procent van de vmbo-populatie. In totaal gaat het om 140 duizend scholieren. Het Cito juicht de tijdelijke versoepeling toe. Tax: 'Je mag kinderen nooit de dupe laten worden van zo'n vernieuwingsoperatie.'

Ook vmbo-scholen zijn er blij mee, alhoewel er ook kritiek klinkt. Directeur Bart Engbers van het Vader Rijncollege in Utrecht gaat de regeling 'natuurlijk' gebruiken.'Toch is het hypocriet. We mogen leerlingen laten slagen die eigenlijk de landelijke norm niet halen. En wat is het politieke signaal? Dat alles oké is met het vmbo. Dat is het dus niet.'

Directeur Karin Loggen van het Meerstroom-college in Utrecht vindt het een moeilijke afweging. 'Want wat doe je met leerlingen die het diploma echt niet verdienen?' Het Stedelijk Lyceum in Enschede zal de regeling alleen gebruiken voor twijfelgevallen.

'We zullen nooit weten hoeveel vmbo-leerlingen het examen werkelijk hebben gehaald. Dat is de consequentie', aldus Tax.

Meer over