NieuwsVMBO Maastricht

VMBO Maastricht sloeg dit jaar een cruciale vergadering over

Bij VMBO Maastricht is vorig schooljaar geen vergadering georganiseerd om te bespreken welke leerlingen na het schoolexamen door mochten naar het centraal examen. Daarmee sloeg de school een cruciale controlestap over, waardoor kandidaten die het schoolexamen niet hadden afgerond toch verder mochten voor een diploma.

Rik Kuiper
Leerlingen komen bij het VMBO Maastricht hun diploma ophalen.  Beeld ANP
Leerlingen komen bij het VMBO Maastricht hun diploma ophalen.Beeld ANP

Dit blijkt uit gesprekken die de Volkskrant voerde met dertien (oud-)docenten van de school waar deze zomer de eindexamens van 354 leerlingen ongeldig werden verklaard. Zij vertellen voor het eerst sinds dit examendebacle uitgebreid hun verhaal.

Enkele docenten menen dat de problemen mogelijk voorkomen hadden kunnen worden als er tussen de schoolexamens en de centrale examens een vergadering was gehouden waarop de leerlingen een voor een besproken werden. Het jaar daarvoor was er wel zo’n vergadering.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar de school onder valt, erkent in een reactie dat het ontbreken van die vergadering problematisch is. ‘Die hoort plaats te vinden’, aldus een woordvoerder. ‘De noodzaak is nog eens overduidelijk geworden door het examendebacle.’

Chaos met roosters

Maar de werkelijke oorzaak van het debacle ligt dieper, blijkt uit de gesprekken met de docenten. Zo was het plan om drie verschillende scholen op één locatie samen te voegen niet goed uitgewerkt. Dit zorgde al bij aanvang voor chaos met roosters. Ook ontstonden problemen bij het samenvoegen van de administraties.

De geïnterviewden stellen verder dat de werkdruk de laatste jaren enorm toenam. Onderwijsassistenten verdwenen, voor het begeleiden van examenklassen kregen docenten minder tijd en er was niemand meer beschikbaar om leerlingen op te vangen die uit de les werden gestuurd. ‘Ik heb veel jonge mensen zien afbranden’, zegt voorzitter Ine Weerts van de medezeggenschapsraad, die zelf Duits en Engels geeft op de school.

Daarnaast wijzen de docenten naar het landelijk beleid als oorzaak van de problemen op de school. Vooral de invoering van passend onderwijs in 2014 was funest, zeggen ze.

Gedragsproblemen

Zo vertelt Hein Berkers (59), die in de aanloop naar het examendrama een halfjaar bij VMBO Maastricht werkte, dat hij aan het begin van zijn carrière klassen had met twee leerlingen van het speciaal onderwijs. ‘Die trokken zich op aan de rest’, zegt hij. ‘Nu zitten er soms acht of tien kinderen met gedragsproblemen of milde vormen van autisme in de klas. En dan gebeurt het omgekeerde: zij trekken het niveau omlaag. De reguliere leerling is de dupe.’

Dergelijke problemen spelen ook op andere vmbo-scholen, zegt vmbo-docent en publicist René Kneyber in een reactie. ‘Vmbo-basis en vmbo-kader zijn het nieuwe speciaal onderwijs geworden. Het wemelt er van de kinderen met gedragsproblemen, terwijl de docenten in hun opleiding helemaal niet leren hoe ze met hen moeten omgaan. Dat zorgt overal voor problemen.’

Inmiddels heeft LVO maatregelen genomen om nieuwe examenproblemen te voorkomen. Zo voldoen de programma’s van toetsing en afsluiting – de pta’s, waar zoveel om te doen was – nu ‘volledig aan alle eisen’. Andere maatregelen volgen nog, als precies duidelijk is wat er mis is gegaan. Naar verwachting komt de Onderwijsinspectie volgende week met een rapport over het examendebacle.

Ontluisterend beeld van hoe een vmbo-examen kon uitlopen op een debacle

354 eindexamenkandidaten van VMBO Maastricht kregen in juni te horen dat ze vanwege ‘grote onregelmatigheden’ geen diploma kregen. Dertien docenten schetsen, vrijwel allemaal anoniem, een ontluisterend beeld van hoe het zo ver heeft kunnen komen. Lees de reconstructie.

Meer over