Vliegenthart claimt succes wachtlijsten

De wachtlijsten voor thuiszorg zijn mogelijk 80 procent korter dan onlangs uit een onafhankelijk onderzoek bleek. Dat was althans het geval in Twente, waar het ministerie van Volksgezondheid in maart de situatie in kaart bracht....

Dit heeft staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid dinsdag in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Volgens haar blijkt hieruit niet alleen hoe 'vervuild' de wachtlijsten zijn, maar ook dat het beleid van Paars II vruchten begint af te werpen.

De bewindsvrouw probeerde hiermee de massale kritiek van de Kamer te pareren. Die kritiek luidt dat de 1,3 miljard gulden aan wachtlijstgelden van Paars II ogenschijnlijk 'in een bodemloze put verdwijnen'. Zij zei dat de cijfers in Twente niet voor het hele land hoeven te gelden. Haar ambtenaren hebben alleen in Twente het aantal wachtenden geteld.

De Kamer kwam dinsdag in spoeddebat bijeen, nadat vorige week de jongste cijfers over de wachtlijsten bekend werden. Daarbij bleek het aantal wachtenden op plaatsing in een verpleeghuis met vijfhonderd te zijn gestegen tot 8800. De wachtlijst voor de thuiszorg groeide van 23 duizend tot 26 duizend. Alleen bij de verzorgingshuizen was sprake van een lichte afname tot onder de 20 duizend.

Vliegenthart herinnerde eraan dat eerst in november 1998, kort na het aantreden van het kabinet, is afgesproken hoe de wachtlijstgelden verdeeld zouden worden. Per 1 juli 1999 kregen de instellingen de beschikking over het geld voor dat jaar. Pas daarna kan er dus effect zijn opgetreden. In het grote wachtlijstenonderzoek van het Nederlands Ziekenhuis Instituut (NZI), dat de situatie per 1 oktober in kaart bracht, was dit effect nog nauwelijks te meten.

Van de oppositie kwam scherpe kritiek. CDA-Kamerlid Dankers zei dat 'boosheid, verdriet en moedeloosheid' om voorrang streden. GroenLinks-Kamerlid Hermann zei dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beter het ministerie van Vertraging, Wisselvalligheid en Slordig ramen genoemd kan worden.

VVD-Kamerlid Van Blerck kwam in een moeilijk parket, toen zij duidelijk moest maken waarom haar partij wel de wachtlijsten wil wegwerken, maar tegelijkertijd vreest dat de AWBZ, waaruit deze zorg wordt gefinancierd, een open-einderegeling wordt. Vliegenthart erkende voor het eerst dat dit theoretisch het geval is, sinds de rechter heeft bepaald dat patiënten recht op zorg hebben.

Meer over