Villepin: aanslag 'trekt een zwart gewaad over Spanje'

Voorzitter Pat Cox van het Europese Parlement heeft de aanslagen in Madrid donderdag 'een oorlogsverklaring aan de democratie' genoemd. Cox opende de vergadering van het parlement met een minuut stilte en liet de vlaggen van de EU en Spanje halfstok hangen....

De hoogste baas van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft donderdag vanuit New York 'zeer geschokt' gereageerd. Tegenover verslaggevers sprak bij van 'zinloze moorden'. Hij betuigde zijn medeleven aan het Spaanse volk, de regering en aan het Spaanse koningshuis.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken noemde de aanslagen 'lafhartig' en'verwerpelijk'. Het doel was 'ontwrichting van de samenleving' door'niemand en niets ontziende terroristen', zei Bot in een gezamenlijkepersconferentie met zijn Franse collega De Villepin.

Bot zei verder dat de westerse wereld na de aanslagen van 11 september2001 in 'een soort Derde Wereldoorlog' verwikkeld is geraakt met hetinternationaal terrorisme. De Spaanse overheid verdenkt de ETA van deaanslagen, maar Bot stelde dat er 'wellicht' sprake is van samenwerkingmet het terroristennetwerk al-Qaeda.

'Ik heb het gevoel, dat als je kijkt naar de manier waarop dezeaanslagen zijn georkestreerd, er sprake is van een element van ervaringvan al-Qaeda', aldus Bot. De Villepin zei dat Bot daarin gelijk had enverwees naar de 'permanente band' tussen internationale en lokaleterroristen. De Franse minister zei verder dat de aanslag 'een zwart gewaad over Spanje trekt'.

Nederland heeft Spanje hulp aangeboden, maar die is op dit moment volgensde Spaanse autoriteiten niet nodig, liet nog een woordvoerder van deRijksvoorlichtingsdienst weten.

Voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi zei dat de 'meedogenloze en gevoelloze' aanslagen geen politieke daad zijn, maar een misdaad tegen weerloze mensen.

De Ierse premier Bertie Ahern, die het EU-voorzitterschap bekleedt, zei dat het tijdstip van de aanslagen duidelijk bedoeld was om de grootst mogelijke verwoesting aan te richten en dat ze door geen enkele politieke zaak gerechtvaardigd kunnen worden.

De Amerikaanse president Bush heeft de aanslagen donderdag in Madrid 'in de meest krachtige termen' veroordeeld. In een telefonisch onderhoud met de Spaanse premier Aznar heeft hij het geweld 'gruwelijk' genoemd, aldus bronnen van het Spaanse persbureau EFE in Washington. Bush heeft ook zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers.

De Britse premier Tony Blair zei dat de aanslagen de noodzaak onderstrepen van internationale samenwerking om burgers tegen terreur te beschermen en terrorisme te bestrijden. Zijn minister van buitenlandse zaken Jack Straw sprak van 'een weerzinwekkende aanval' op de grondslagen van de Europese democratie en bood de Spaanse autoriteiten 'alle soorten materiële hulp' aan.

De Franse president Jacques Chirac condoleerde de Spaanse premier José Maria Aznar en betuigde solidariteit in de strijd tegen 'deze verschrikkelijke plaag'. 'Niets kan ooit barbarij rechtvaardigen. Democratieën moeten - en zullen - een zijn om die zonder verslapping te bestrijden.'

De Duitse minister van buitenlandse zaken Joschka Fischer zei het nieuws van de aanslagen met afschuw te hebben vernomen. 'Deze verachtelijke terreurdaden die zo veel slachtoffers hebben gemaakt vervullen ons met diepe droefenis en woede', zei Fischer.

De Italiaanse president Carlo Azeglio Ciampi zei dat het geweld 'elk beginsel van beschaafd bestaan' kwetst, maar de vastbeslotenheid van Europa om terreur te bestrijden versterkt.

Paus Johannes Paulus II herhaalde zijn 'absolute afkeuring' van daden 'die God beledigen, het fundamentele recht op leven schenden en vreedzame coëxistentie ondergraven'.

Namens de NAVO veroordeelde secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer 'deze stompzinnige daad van wreedheid en barbarij'.

Koningin Beatrix heeft de Spaanse koning Juan Carlos haar medeleven betuigd met de slachtoffers. Het Europese Parlement nam een minuut stilte in acht voor de slachtoffers.

Meer over