Vijftigduizend mensen bij jubileummis paus

Paus Johannes Paulus II viert donderdag zijn 25-jarig ambtsjubileum. Zo'n 50.000 mensen kwamen samen voor een mis die de paus opdroeg op het Sint-Pietersplein....

Gejuich steeg op toen een vermoeid ogende Johannes Paulus op zijn troon naar het altaar werd gerold. Terwijl het in Rome donker werd sprak de 83-jarige Johannes Paulus de menigte toe.

Met relatief verstaanbare stem deed hij een beroep op alle katholieken om te bidden dat hij de kracht houdt zijn werk te blijven doen. Tegelijkertijd legde hij zijn lot in Gods handen.

De mis begon om ongeveer 18.00 uur, het tijdstip waarop 25 jaar eerder witte rook uit de schoorsteen kwam ten teken dat een Poolse kardinaal genaamd Karol Wojtyla was gekozen tot de eerste niet-Italiaanse paus sinds de Nederlander Adrianus VI, die in 1523 overleed.

Johannes Paulus is de vierde paus in de geschiedenis die 25 jaar in functie is. 's Ochtends presenteerde hij een exhortatie, een pak tekst van bijna 200 pagina's gericht aan alle bisschoppen. De toespraak die hij daarbij hield moest hij gedeeltelijk overlaten aan een assistent.

In het schrijven drukt de paus de bisschoppen op het hart krachtig op te treden tegen 'ernstige dwalingen en nog meer tegen misdrijven' - een verwijzing naar het schandaal rond pedofiele priesters.

De paus lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij kan staan noch lopen en heeft grote moeite met spreken. Dit alles weerhoudt hem er niet van in het openbaar te blijven verschijnen.

Hij heeft het recordaantal van 102 buitenlandse reizen op zijn naam staan en is van plan dat aantal nog verder te laten oplopen. 'Als God hem de kracht heeft' is Johannes Paulus er in de zomer van 2005 bij als in Keulen de Wereldjongerendagen van de katholieke kerk worden gehouden, zei de aartsbisschop van Keulen donderdag.

Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Polen staan mogelijk ook op het programma.

Meer over