Vijftien jaar voor leveren gif aan Irak

De Nederlandse zakenman Frans van Anraat is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de levering aan Saddam Hussein van de chemicaliën waarmee in de jaren tachtig duizenden Koerden zijn gedood...

De rechtbank acht bewezen dat de Nederlander medeplichtig is aan oorlogsmisdaden, maar hij werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan genocide.

Om Van Anraat te kunnen veroordelen, moest de rechtbank eerst bepalen of de gifgasaanval op Iraakse Koerden in Halabja in 1988 een poging tot genocide was. Deze ‘misdaad der misdaden’ wordt in de Conventie van Genève omschreven als ‘daden gericht op vernietiging van het geheel of een deel van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep’.

De rechtbank acht bewezen dat de Koerdische bevolking een etnische groep is en ‘kan geen andere conclusie trekken dan dat deze aanvallen zijn uitgevoerd met de intentie om hen te vernietigen.’

Volgens de rechter is Van Anraat hieraan echter niet medeplichtig. De nu 63-jarige zakenman was in de jaren tachtig voor Irak de belangrijkste leverancier van grondstoffen voor mosterdgas, maar hij wist niet dat Saddam de Koerdische bevolking wilde uitroeien.

Dat is voor de rechtbank geen reden om Van Anraat minder dan vijftien jaar te geven. ‘Zelfs de maximale straf kan nog geen recht doen’, zei rechtbankvoorzitter Van Rossum. ‘Hij was zich ervan bewust waarvoor de chemicaliën gebruikt zouden worden en heeft daar uit winstbejag een bijdrage aan geleverd.’ Bovendien heeft de Nederlander ‘geen enkele blijk van spijt, inkeer of mededogen’ gegeven.

Van Anraat houdt vol dat hij niet wist waarvoor de chemicaliën gebruikt zouden worden en gaat in hoger beroep. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Toen het vonnis werd voorgelezen, werd door een aantal Koerden in de rechtbank geklapt. Buiten begonnen Koerden te juichen, dansen en zingen.

Het Openbaar Ministerie, dat Van Anraat ook had aangeklaagd voor medeplichtigheid aan volkerenmoord, beraadt zich nog of het op dit punt in hoger beroep gaat maar is ‘zeer tevreden’ met de veroordeling.

Het Nederlandse Team Internationale Misdrijven voorspelt nog meer strafzaken tegen internationale misdadigers. Dat zegt de teamleiding vandaag in de Volkskrant.

Meer over