Vijf mannen mogen een jaar leven als kloosterling

De franciscanen staan vijf mannen toe een jaar als kloosterling te leven. Voor het experiment met parttime kloosterlingen, dat begin dit jaar werd aangekondigd, hadden zich vijftien kandidaten gemeld....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Begin dit jaar besloten de franciscanen in Nederland om mannen tussen 20 en 45 jaar de mogelijkheid te bieden tot tijdelijke intrede. Zij zouden zich geheel aan hun communiteit moeten binden. Het tijdelijke lidmaatschap van een franciscaanse communiteit staat niet open voor gehuwde mannen.

De vijf parttime kloosterlingen zijn tussen 35 en 40 jaar oud en staan volgens de franciscanen op een keerpunt in hun leven. 'De mannen hebben een periode afgesloten en willen iets nieuws beginnen. Ze nemen nu een jaar rust om zich op hun toekomst te bezinnen. Allen kiezen uitdrukkelijk voor het celibaat', aldus de woordvoerder.

Meer over