Vierdaagse schoolweek toegestaan

Basisscholen mogen een vierdaagse lesweek invoeren. Voorwaarde is wel dat de ouders en het personeel het ermee eens zijn. Dat schrijft onderwijsminister Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

De bewindsvrouw vindt dat scholen en ouders meer ruimte moeten krijgen zelf te beslissen over dit soort zaken. 'Dat past in de nieuwe verhouding tussen overheid, scholen en burgers.'

Het ministerie van Onderwijs krijgt steeds vaker verzoeken van scholen om af te mogen wijken van de standaard-weekindeling met alleen de woensdagmiddag vrij.

Meestal gaat het om een vierdaagse lesweek of een week met twee vrije middagen. Zulke constructies kunnen helpen het lerarentekort op te vangen.

Tot nu toe verbiedt Van der Hoeven deze variaties op de standaardlesweek. 'Voorkomen moet worden dat het personeelsbelang de doorslag geeft', schrijft de bewindsvrouw ook nu in de brief aan het parlement. Alleen als ook rekening wordt gehouden met het belang van de leerling en de ouders kan er van de standaardlesweek worden afgeweken.

Een vierdaagse schoolweek is officieel niet verboden. Maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk om die in te voeren omdat de maximale onderwijstijd per dag 5,5 uur is. Van der Hoeven wil dat maximum van 5,5 uur lesuren per dag uit de wet halen. Daardoor wordt een vierdaagse lesweek mogelijk. Maar ook een rooster met een à twee weken extra vakantie per jaar, of wekelijks twee vaste vrije middagen.

Door het lerarentekort zien sommige basisscholen geen andere uitweg dan een vierdaagse lesweek in te voeren. De rechter staat zulke uitzonderingen op de wet inmiddels toe, mits de school kan aantonen dat het een noodsituatie is en dat de vierdaagse alleen als tijdelijke oplossing wordt gebruikt.

In de tijd voor Van der Hoevens ministerschap wilde staatssecretaris Karin Adelmund de vierdaagse schoolweek bij wet verbieden. Adelmund meende dat kinderen zich in de ochtenduren het beste kunnen concentreren.

Uit onderzoek blijkt echter dat kinderen niet slechter gaan presteren als zij slechts vier dagen naar school gaan.

De Tweede Kamer vond een wettelijk verbod te ver gaan. Van der Hoeven komt nu met een tussenoplossing. Een vierdaagse mag, mits de ouders akkoord zijn. De verwachting is overigens dat de meeste ouders alles bij het oude willen laten. Uit een enquête van RTL Nieuws uit 2000 blijkt dat ruim tweederde van de ouders met basisschoolkinderen tegen een vierdaagse lesweek is.

Meer over