Vierdaagse schoolweek kan succes worden

Kinderen zijn 's morgens op hun best, dus een vierdaagse schoolweek is niet in hun voordeel, zegt staatssecretaris Adelmund van Onderwijs....

A LS het aan de bewindslieden op Onderwijs ligt, komt de vierdaagse schoolweek er niet. Desnoods wordt de wet ervoor veranderd. Staatssecretaris Adelmund vreest dat kinderen in vier dagen minder opsteken dan in vijf. Volgens haar is de concentratie van kinderen 's morgens het beste.

Met deze aanval is de toon gezet van een discussie die nog maar net was begonnen. Althans in Nederland, want in verschillende Amerikaanse staten, zoals Colorado, Utah en Oregon, gaan kinderen al vier dagen per week naar school. Dit blijkt uit een recente studie van het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS.

Toch houdt ook Adelmund de deur op een kier. Als schoolbesturen haar kunnen overtuigen van het nut van een vierdaagse lesweek, verandert ze niets in de wet. Daarmee is ook een mogelijk conflict met staatssecretaris Verstand van Emancipatie bezworen. Die vroeg onlangs de Stuurgroep

Dagindeling advies over de vierdaagse schoolweek.

De suggestie om de schoolweek te bekorten is afkomstig van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). De VOO stelde begin dit jaar voor op die manier het lerarentekort tegen te gaan. Een dag minder les verlost menig schooldirecteur van de vervangingsproblemen als leraren adv willen opnemen.

Al voelt Adelmund er niets voor, toch hebben al honderden basisscholen om de week een lesvrije vrijdag(middag). En een enkeling geeft op woensdagmiddag les.

Volgens de wet kunnen scholen tot op zekere hoogte zelf uitmaken hoe zij de verplichte uren over de week spreiden. Behalve dat een lesdag niet langer dan 5,5 uur per dag mag duren, zijn er geen voorschriften die bepalen dat de lesweek vijf dagen moet zijn en de woensdagmiddag vrij.

Tal van ouders en directeuren vrezen nu dat een vierdaagse schoolweek leidt tot grotere vermoeidheid, afname van de onderwijskwaliteit en doorbreking van het weekritme. Maar steeds meer schooldirecteuren ruiken hun kans: een vaste vrije dag voor adv, studiedag, cursus en vergadering. Dat belooft beter onderwijs in minder versnipperde tijd.

Uit een kleine AD/AVRO-enquête blijkt dat eenderde van de ouders een kortere lesweek toejuicht in verband met het lerarentekort. Tweederde denkt dat langere lesdagen te vermoeiend zijn. Een op de zes verwacht problemen met de opvang van hun kinderen.

De VOO heeft voorgesteld bij een vierdaagse schoolweek de lessen per dag met een halfuur te verlengen. Of anders het aantal verplichte uren uit de lessentabel te verminderen. Nederland zou daarmee op de internationale ranglijst van een derde plaats zakken naar de zevende, maar nog altijd lange schooltijden hebben.

In Saratoga (Arkansas) zijn school, ouders en leerlingen blij met de vierdaagse lesweek. De school biedt nieuwe voorschoolse programma's aan, door de verlengde schooldag kunnen ouders hun kind direct na het werk ophalen en de kinderen zijn blij met hun extra vrije dag.

Ook in Nederland zou op een vrije lesdag op school sport, computerles, muziek en bijles kunnen worden aangeboden. Weg angst voor het lot van zwakke leerlingen, waar Adelmunds zorg naar uitgaat. Weg opvangproblemen voor tweeverdieners.

Of straks de voordelen van de vijfdaagse schoolweek zwaarder blijven wegen dan de mogelijkheden van een kortere schoolweek, moet blijken.

De VOO wil met minder lesdagen het lerarentekort bestrijden. Adelmunds eigen inspectie wil twee uur minder basisvorming geven om de werkdruk in het onderwijs te verminderen.

Als Adelmund in die suggesties niets ziet, zal ze met een betere oplossing moeten komen dan het dreigen met een wetswijziging.

Meer over