Vier patiënten uit Volendam niet terug door MRSA-bacterie

Vier slachtoffers van de Volendamse cafébrand, die in het buitenland zijn behandeld, kunnen in geen enkel Nederlands ziekenhuis terecht. Ze zijn besmet met de beruchte MRSA-bacterie....

De MRSA- of ziekenhuisbacterie is zeer besmettelijk en kan bij verzwakte patiënten ernstige wondinfecties veroorzaken. Besmette patiënten dienen onmiddellijk te worden geïsoleerd. De meeste ziekenhuizen hebben echter slechts één isolatiekamer.

Van de 180 slachtoffers die bij de brand in café De Hemel waren betrokken, zijn de meesten weer thuis. Omdat de bacterie zich zeer snel verspreidt en de slachtoffers na hun ontslag uit het ziekenhuis onderling veel contact hebben gehad, worden ze de komende weken allemaal getest op de aanwezigheid van MRSA. De gemeente Edam-Volendam stuurt hen deze week een brief met informatie.

Vandaag overlegt de inspectie voor de Gezondheidszorg met onder meer het Waterlandziekenhuis in Purmerend en de GGD en de thuiszorg in de regio over de opvang en de behandeling van de besmette patiënten. De Inspectie wil de slachtoffers die in het buitenland verblijven zo snel mogelijk naar Nederland halen en bekijkt momenteel hoe dat kan worden aangepakt.

De komende weken wordt een protocol opgesteld waarin is vastgelegd hoe ziekenhuizen met besmette patiënten moeten omgaan. Slachtoffers die de bacterie bij zich dragen, worden behandeld met een antibioticum. Zij mogen geen contact hebben met mensen met een lage weerstand en mogen niet naar een ziekenhuis. Maar sommigen van hen moeten nog een aantal operaties ondergaan.

Nederland is een van de weinige landen die de MRSA-bacterie proberen aan te pakken door het isoleren van patiënten en desnoods het sluiten van afdelingen. Die aanpak werkt beter dan het op grote schaal toedienen van antibiotica, wat in het buitenland meestal gebeurt. Veel bacteriën zijn daar de afgelopen jaren resistent geraakt. Er is nu nog slechts één, zeer giftig antibioticum dat werkt: vancomycine, sterk maar zeer giftig, met veel bijwerkingen.

De meeste MRSA-epidemieën in Nederland ontstaan door patiënten die de bacterie in een buitenlands ziekenhuis hebben opgelopen. Daarom worden alle patiënten uit het buitenland 48 uur geïsoleerd en getest.

Meer over