Verzorgingstehuis richt zich op psychiatrie

Twintig bewoners van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam die nu nog in Santpoort wonen, verhuizen binnenkort samen met het eigen personeel naar het Amsterdamse verzorgingshuis Sint Jacob....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Om in de markt te blijven, gaan verzorgingshuizen daarom op zoek naar nieuwe doelgroepen 'zorgintensieve' bewoners, schrijft het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) in zijn onlangs gepubliceerde rapport Psychiatrie in het verzorgingshuis. De nieuwste doelgroep zijn ouderen met een psychiatrische achtergrond en dementerende ouderen.

In het verpleeg- en verzorgingshuis Sint Jacob komen zestig bedden, waarvan twintig voor bewoners uit Santpoort. Er zullen ook bewoners met psychiatrische problemen uit het eigen verzorgingshuis worden overgeplaatst. Hoewel een aantal van hen gedragsstoornissen vertoont, is de situatie van de meesten stabiel.

Het NcGv voorziet een scheiding in de traditionele verzorgingshuizen. Een deel zal zich ontwikkelen tot woon/zorgcentra met de nadruk op wonen en dienstverlenen, andere zullen zich richten op ouderen die veel en specialistisch zorg nodig hebben: ouderen die lichamelijk of geestelijk volledig afhankelijk zijn.

Het NcGv denkt dat chronisch psychiatrische patiënten en de afhankelijke ouderen heel goed in een groep verzorgd kunnen worden. Dat geldt niet of nauwelijks voor de groep zwervers, kluizenaars en de ruziemakers die met iedereen conflicten hebben. Deze zijn meer gebaat bij individuele en aangepaste zorg.

Verzorgingshuizen die hun deuren willen openstellen voor ouderen met een psychiatrische achtergrond, hebben volgens het NcGv verschillende mogelijkheden. Er kan een aparte afdeling worden geopend in het huis met extra personeel en contact met instellingen van de geestelijke gezondheidszorg of een instelling van de GGZ (bijvoorbeeld beschermend wonen) kan een etage huren. Een verzorgingshuis kan ook dagopvang aanbieden aan ouderen met een psychiatrische stoornis of extra begeleiding aan de eigen bewoners die dat nodig hebben.

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft in een advies over Ouderenpsychiatrie minister Borst laten weten zich zorgen te maken over de achterstand in de zorg voor ouderen met psychische stoornissen. De raad meent dat de rijksoverheid tot 2000 achthonderd miljoen gulden extra moet uitgeven. Dat is 5 procent van het huidige budget voor ouderenpsychiatrie. De raad denkt dat er in het jaar 2000 tenminste 450 duizend ouderen zullen zijn met psychische stoornissen, anders dan dementie.

Meer over