Verzekeraars steken 600 miljoen reserves in gezondheidszorg

De zorgverzekeraars gaan 600 miljoen van hun reserves investeren in de gezondheidszorg. De komende twintig jaar zullen zij 42 miljoen per jaar besteden....

Minister Borst van Volksgezondheid voelt zich overvallen door het besluit, al is zij blij dat na dertien jaar de reserves alsnog worden besteed aan de gezondheidszorg. Borst vindt echter dat het overleg tussen haar en de verzekeraars over de bestemming van de reserves nog niet is afgerond, schrijft zij in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gegaan. De minister wil in dit stadium dan ook geen definitief oordeel vellen over de plannen van de zorgverzekeraars

Het vrijwillige ziekenfonds was bedoeld voor zelfstandigen, bijstandsvrouwen en ambtenaren met een laag inkomen. De reserves die de ziekenfondsen tot dat jaar hadden opgebouwd, ongeveer 400 miljoen, werden ondergebracht in speciale stichtingen en fondsen.

De overheid heeft er jarenlang op aangedrongen die miljoenen te gebruiken voor de volksgezondheid, maar ze had er geen enkele zeggenschap over. Het geld was eigendom van de ziekenfondsen of hun rechtsopvolgers. Nu het bedrag is opgelopen tot 600 miljoen, hebben de verzekeraars besloten een eind te maken aan de discussie.

Van de 42 miljoen per jaar zal 10,5 miljoen worden gebruikt voor landelijke projecten, onder meer voor het wegwerken van wachtlijsten in de ouderenzorg. Ook zal het geld worden gebruikt om artsen en apothekers ertoe te brengen zuiniger te zijn met het voorschrijven van medicijnen.

Zestien miljoen zal regionaal worden besteed; onder meer voor het steunen van patiëntenplatforms, het bekostigen van projecten voor diabetici en het ondersteunen van huisartsen.

Een even groot bedrag wordt gebruikt om het bedrijfsproces bij de verzekeraars te verbeteren. Zo zal de zorgpas op grote schaal worden ingevoerd, de administratieve systemen worden geschikt gemaakt voor de euro en apparatuur millenniumproof worden gemaakt.

Een commissie onder leiding van H. Koning, die binnenkort afscheid neemt als voorzitter van de Algemene Rekenkamer, moet erop toezien dat het geld verantwoord en inzichtelijk wordt besteed. In 2019 zal de 'reserve-erfenis' volledig zijn besteed.

Minister Borst verwacht overigens binnenkort over deze zaak advies van de landsadvocaat. Die heeft zij ingeschakeld nadat de Tweede Kamer had aangedrongen op een onderzoek naar de vraag of de reserves van de zorgverzekeraars niet tot de gemeenschapsgelden behoren en bij wet kunnen worden onteigend.

Een voorlopige analyse van de landsadvocaat leert dat onteigening geen reële mogelijkheid is. Wel ziet hij kansen voor de overheid om invloed uit te oefenen op de besteding van het geld.

Meer over