'Verzekeraars eenderde effectiever dan UWV'

Verzekeraars verwachten dat zij 30 procent meer arbeidsongeschikten aan het werk kunnen helpen dan uitkeringsinstantie UWV. Het kabinet moet verzekeringsmaatschappijen daarom een deel van de nieuwe WAO laten uitvoeren....

Het toekomstige WAO-stelsel maakt onderscheid tussen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en mensen die helemaal niet meer kunnen werken. Het kabinet zit te dubben of het de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, de WGA, laat uitvoeren door het overheidsbedrijf UWV of door commerciële verzekeraars.

De verzekeraars zijn erop gebrand deze miljardenmarkt te veroveren. De bedrijven zeggen veel goedkoper en effectiever te werken dan het UWV. Het commerciële belang zal verzekeraars en werkgevers namelijk stimuleren te investeren in preventie en reïntegratie van arbeidsongeschikten, stelt het Verbond van Verzekeraars.

Volgens het verbond zullen per jaar 25.000 gedeeltelijk arbeidsgehandicapten in de WGA terechtkomen als verzekeraars deze markt krijgen. Op dit moment is dat volgens het verbond 36.000. De daling is overigens voor een deel te danken aan de nieuwe opzet van de WAO volgens het akkoord dat de werkgevers en de werknemers onlangs sloten in de Sociaal-Economische Raad (SER). Het UWV zal daarvan ook profiteren.

Volgens de verzekeraars heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) uitgerekend dat een gedeeltelijke privatisering van de WAO de komende tien jaar circa 15 miljard euro goedkoper zal zijn dan een publieke uitvoering door het UWV. In de eerste twee jaar van de stelselherziening liggen de kosten echter jaarlijks ruim 1 miljard hoger omdat de verzekeraars eerst hun reserves moeten opbouwen om de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid te kunnen verstrekken.

Het UWV heeft het ministerie van Sociale Zaken laten weten hoe de organisatie de WGA zal uitvoeren. Voor een toelichting verwijst de uitkeringsinstantie naar het ministerie, dat commentaar weigert wegens de lopende onderhandelingen met de verzekeraars en het UWV.

Meer over