Vervuiling van milieu neemt af

De uitstoot van vrijwel alle schadelijke stoffen voor het milieu, is het afgelopen jaar verminderd. Er was meer welvaart, maar toch minder vervuiling....

Zelfs een van de meest hardnekkige milieuproblemen, de uitstoot van kooldioxide, die mede debet is aan het broeikaseffect, liet een opmerkelijke daling zien.

Het RIVM tempert zijn positieve boodschap echter door te wijzen op een aantal negatieve trends. Zo worden, ondanks de feitelijke daling van de meeste emissies, de beleidsdoelstellingen van de overheid op het gebied van verzuring, vermesting en verdroging vrijwel zeker niet gehaald.

Ook blijkt dat de consument in zijn gedrag weinig aandacht heeft voor het milieu. De consumptie in Nederland wordt steeds energie-intensiever, en de groei ervan was de afgelopen twintig jaar niet zo hoog als in 1998. Nederlanders kochten vooral meer elektrische apparaten en auto's, en maakten meer buitenlandse reizen.

Het verbruik van apparaten die continu stand by staan, maakt nu al 10 procent van het huishoudelijk energiegebruik uit. 'Efficiencyverbeteringen hebben de volumegroei van de consumptie niet kunnen compenseren', staat in het rapport.

De meeste trends in de Milieubalans zijn gelijk aan die van vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater, de bodem en de lucht verbetert al jaren, maar het tempo blijft achter bij de doelstellingen van de regering. Een positieve uitzondering is de doelstelling op het gebied van geluidshinder: het percentage inwoners dat last heeft van geluid, lijkt in 2000 terug te zijn op het niveau van 1985, namelijk 40 procent.

Wel hebben steeds meer Nederlanders last van een beetje geluidshinder. Vooral vanwege het snelwegverkeer ligt inmiddels ruwweg de helft van de Randstad in een gebied met een geluidsbelasting groter dan vijftig decibel, de maximale geluidsnorm bij de aanleg van nieuwe woonwijken. 'De pieken in de hinder zijn eruit, maar een groter deel van Nederland heeft er last van', zegt O. van Gerwen van het RIVM.

Vorig jaar constateerde het instituut al een 'mestgat' in de milieucijfers. Dit gat is nog steeds niet helemaal gevuld. Theoretisch gezien hadden de maatregelen tegen ammoniakuitstoot de afgelopen jaren veel meer resultaat moeten opleveren dan volgens feitelijke metingen in het veld het geval was. Dit jaar is een meer realistische ammoniak-emissie berekend, die een kwart hoger is dan vorig jaar.

Daarmee is overigens nog maar de helft van het gat verklaard. Een tiental andere factoren zal verder worden bestudeerd. Het gedrag van de boeren is daar één van, zegt K. van Egmond, directeur Milieu van het RIVM.

Meer over