Vervuiling Cannerberg vraagt om onderzoek door Tweede Kamer

Defensie heeft de asbestvervuiling in de Cannerberg jarenlang gebagatelliseerd en duizenden militairen aan gevaar blootgesteld. De Kamer kan dit niet over zijn kant laten gaan, meent Dick Berts....

ER DIENT een parlementair onderzoek te komen naar de Cannerberg- affaire. Het voormalige NAVO-hoofdkwartier De Cannerberg bij Maastricht blijkt vol met levensgevaarlijke asbest te hebben gezeten. Het ministerie van Defensie en de NAVO hebben dit jarenlang verzwegen. Daardoor hebben zij duizenden militairen welbewust aan dodelijke asbestrisico's blootgesteld.

Al in 1976 gaf de kwestie aanleiding tot een rel. Vanwege de grote hoeveelheid asbest in de Cannerberg weigerden Duitse militairen om nog langer in de bunker te werken. TNO-metingen uit de jaren zeventig en verontrustende rapporten van de afdeling Milieu en Gezondheid van de Britse Royal Air Force uit de jaren tachtig, werden bewust geheim gehouden.

Een zeer verontrustend TNO-rapport uit 1991 waarin acute sluiting van het complex dringend werd aangeraden, dreigde door Defensie ook tot Nato Topsecret te worden bestempeld. Een militair die het rapport onder ogen kreeg, maakte zich echter dermate ongerust over zijn gezondheid en die van zijn collega's, dat hij een hele stapel kopieën bij de ingang van het complex neerlegde.

Na het uitlekken van het rapport vroeg de militaire vakbond ACOM minister Ter Beek op 12 november 1991 per telegram dringend om sluiting van het complex. 'De conclusies van dit rapport gaan veel verder dan de adviezen die in 1976 en 1979 werden gegeven op basis van metingen waarbij aanzienlijk hogere waarden werden gemeten', aldus Ter Beek in zijn reactie.

Hieruit is af te leiden dat Defensie al in 1976 wist dat zijn personeel grote gezondheidsrisico's liep in het NAVO-hoofdkwartier. Het heeft deze 'geheime' situatie maar liefst zestien jaar in al haar explosiviteit laten voortbestaan.

Verderop schrijft Ter Beek: 'Ondanks de aanwezigheid van asbest blijven de asbestconcentraties in de lucht binnen de thans geldende normen, met uitzondering van drie metingen, die werden gedaan tijdens het uitvoeren van technische werkzaamheden op plafonds en nabij de filters van de airconditioning. Deze metingen zijn uitgevoerd in ruimten die in het algemeen alleen door technisch personeel worden betreden. Dit personeel wordt bij werkzaamheden in deze ruimten voorzien van maskers en speciale kleding. Op de overige gemeten plaatsen zijn waarden in de lucht aangetroffen, die beneden de maximaal toelaatbare norm liggen'.

Niet bekend

In de Cannerberg zat de asbest zelfs in de luchttoevoer-kanalen, waardoor asbestdeeltjes zo de werkvertrekken ingeblazen werden. Erger kan bijna niet.

Als de Tweede Kamer een ernstige vertrouwenscrisis tussen de krijgsmacht en de politiek wil voorkomen, dan moet zij niet de andere kant opkijken wanneer blijkt dat een minister van Defensie zijn personeel zonder enige noodzaak bewust voor de leeuwen heeft gegooid.

Dick Berts is reserve-officier bij het Korps Mariniers en journalist.

Meer over