Vertrouwen

Vertrouwen..

De zelfdoodpil brengt ons ethisch in de afgrond. Ethiek is de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, gericht op het vertrouwen in het behoud van lijf en goed. Het vertrouwen in de medemens daalt voor (oudere) hulpbehoevenden en zieken onder nul. De overheid kan het vertrouwen vergroten, door artsen alleen te laten genezen en specialisten voor hulp bij zelfdoding op te leiden.

Meer over