Verspilde energie

Ooit gehoord van Peter Vogtländer, Ans van den Berg en Godfried Prieckaerts? De oud-topman van Shell, de voormalige burgemeester van Bergen op Zoom en de vertrokken bestuurder van energiebedrijf Essent, vormen met nog zeven leden de Algemene Energieraad....

Xander van Uffelen

De Algemene Energieraad is een overblijfsel uit een tijdperk dat de overheid nog met strakke hand leiding gaf aan de stroommarkt. In die goede oude tijd van centrale planning bepaalde het ministerie van Economische Zaken nog of er centrales werden bijgebouwd. De overheidsbemoeienis leidde tot een overschot aan centrales, hoge prijzen, goudgerande regelingen en duffe nutsbedrijven. Toen had de Algemene Energieraad een functie als tegenhanger van de staat.

Een heuse wet op de Algemene Energieraad regelde de onafhankelijke status van de commissie. De leden zijn - toe maar - 'afkomstig uit relevante maatschappelijke groeperingen, maar vervullen hun adviestaak op persoonlijke titel'.

De Algemene Energieraad is niet de enige in zijn soort. Het Sociaal Cultureel Planbureau, de SER en het Centraal Planbureau hebben nog een bekende naam. Maar door het gewijzigde overheidsbeleid zakte de Algemene Energieraad weg in de anonimiteit, waarin ook fossielen als de Raad voor de Financiële Verhoudingen en de Raad voor het Landelijke Gebied zich bevinden.

Wat te doen met het advies van een club die zijn oorsprong vindt in een centraal geleide markt en inmiddels obsoleet is geraakt?

Doodknuffelen.

Het advies van de raad, die zijn bezoldiging in twee jaar tijd nagenoeg wist te verdubbelen naar 116 duizend euro, wordt met opmerkelijk veel respect behandeld. Stroombedrijf Essent sprak dinsdag zijn vreugde uit over de bijdrage aan 'opinievorming over het liberaliseringstraject', om vervolgens de inhoud van het rapport met de grond gelijk te maken. Electrabel vindt dat 'het energiedebat naar een hoger niveau wordt getild'. Het Belgische bedrijf liet daarna fijntjes weten de 'observaties' slechts 'ten dele' te steunen.

Zo'n diepe buiging voor de Algemene Energieraad weet de spottende gedachten van de energiebazen over deze club nauwelijks te verhullen. Hun ware boodschap is duidelijk: vergeet ze nu maar voorgoed, die namen van ingenieur Peter Vogtländer, oud-burgemeester Ans van den Berg en ingenieur Godfried Prieckaerts.

Meer over