Verslaggeving versus tegenoffensief

Is de berichtgeving in de media over Mabel Wisse Smit nog wel betrouwbaar en geloofwaardig? Als SBS de berichtgeving verzorgt, kennelijk wel....

Maar als in de Volkskrant van maandag 6 oktober Jochem Visser zegt dat Mabel Wisse Smit géén relatie met Bruinsma heeft gehad, stuit dat bericht op twijfels. Het dagblad Trouw concludeert op 8 oktober in een 'terugblik' dat met het Volkskrantartikel 'het echte tegenoffensief' is begonnen. Het bevreemdt Trouw namelijk dat Jochem Visser, die in de Volkskrant Mabel Wisse Smit ontlast, twee dagen eerder tegen Het Parool had gezegd dat hij zich haar niet kon herinneren.

'Tegenoffensief' – dit begrip werd tevens gebruikt door een presentator van Radio 1. Maar, eerlijk is eerlijk, sommige redacteuren van de Volkskrant vermoedden eveneens dat er 'regie' zat achter het 'tegenoffensief'. Toen deze krant op 7 oktober een verklaring publiceerde van de échte vriendin van Klaas Bruinsma, voedde dat de achterdocht bij menigeen in den lande nog eens extra. Was dit niet een complot?

Cynici geloven dat doelbewust informatie werd gelekt naar de Volkskrant. Door wie? Vanuit welke hoek? Dat blijft duister. Maar hoe je het ook bekijkt, gesuggereerd wordt dat de verslaggevers een rad voor de ogen is gedraaid, dat ze zijn misbruikt. Erger is dat tegelijkertijd hun journalistieke integriteit in twijfel wordt getrokken. Het relaas hoe zij hun primeurs gekregen hebben, bewijst hoe misplaatst het idee is, dat zij zich voor het karretje van Wisse Smit lieten spannen.

Nadat het blad Quote in augustus 2003 schreef dat zij met Klaas Bruinsma op een feestje in Amsterdam was gezien, heeft de Volkskrant heel kort (en tevergeefs) onderzocht of er sprake was van een relatie. Na het geruchtmakende interview van Peter R. de Vries met 'kroongetuige' en Bruinsma's ex-lijfwacht Charlie da Silva, begonnen de

verslaggevers Toine Heijmans, Marc van den Eerenbeemt en Weert Schenk hun eigen onderzoek naar de feiten over eventuele banden tussen Mabel Wisse Smit en Bruinsma.

De feiten die zij onthulden, zo zeggen ze, zijn niet het resultaat van tips of aanwijzingen van belanghebbenden. 'Alles is het resultaat van eigen onderzoek. Als we zegslieden hadden gevonden dat Wisse Smit wel een inniger relatie had gehad met Bruinsma, dan hadden we dat uiteraard ook gepubliceerd.' Jochem Visser – bron van het eerste opzienbarende artikel in deze krant over de affaire – wilde aanvankelijk niets kwijt over Wisse Smit en Bruinsma. Net als eerder tegenoverHet Parool weerde Jochem Visser aanvankelijk alle vragen over de kwestie af.

Het heeft volgens verslaggever Toine Heijmans 'een heleboel moeite en doorzettingsvermogen van onze kant gekost om hem te overtuigen zijn zwijgen te verbreken'.

De verslaggevers hebben vervolgens de exvriendin van Klaas Bruinsma, Ottolien Lels, benaderd. Ook dit gebeurde niet na tips of na een verzoek van haar kant. Het was eigen initiatief van de Volkskrantverslaggevers.

'Opnieuw is er veel tijd en moeite in gaan zitten om ook deze getuige te overreden haar zwijgen te verbreken. Wij hebben haar vragen gesteld. Uit eigen beweging besloot zij vervolgens om haar verklaring te schrijven.'

Met het redactionele artikel over steunbetuiging van een aantal 'internationale vips' aan Mabel, doorbrak de Volkskrant deze week donderdag haar eigen werkwijze om zélf het nieuws over de affaire op te graven. Die werkwijze was juist zo goed en overtuigend, omdat ze steeds zeer zakelijk, nuchter en afstandelijk was gebleven.

Maar bij zo'n brief van respectabele vips kun je als redactie nooit uitsluiten dat het om een geregisseerde poging gaat tot steun voor Mabel Wisse Smit. Er is niets tegen om zo'n brief of sympathiebetuiging te publiceren op de plek waar ze thuishoort: de brievenrubriek van de krant. Door zo'n brief het gewicht te geven van interessant 'nieuws', wekt de krant de schijn podium te zijn van een 'tegenoffensief'. Een lezer meent: 'Adhesiebetuigingen voegen niets toe aan de feiten, en juist aan feiten is nu behoefte.' Inderdaad, want veel blijft nog onduidelijk.

Meer over