Verplichting

De Verenigde Naties dragen een grote verantwoordelijkheid voor de bevolking van Oost-Timor. Het referendum over de toekomst van dit door geweld geteisterde gebied werd immers onder auspiciën van de VN gehouden....

De wereldgemeenschap heeft nu de morele verplichting om de wens van de Oost-Timorezen ten uitvoer te brengen. De wereld heeft het gebied al veel te lang aan haar lot overgelaten. Veel landen, waaronder de VS, vonden goede betrekkingen met dictator Soeharto belangrijker dan de mensenrechten op Oost-Timor. Geopolitieke en economische belangen wogen, zoals helaas wel vaker, zwaarder dan mensenrechten.

Hoewel de invasie en de daaropvolgende inlijving van het gebied nooit officieel zijn erkend door de VN, is er weinig diplomatieke actie ondernomen om Oost-Timor weer onafhankelijk te maken. Ook niet toen er verontrustende berichten kwamen over grootschalige schendingen van mensenrechten door het Indonesische leger en paramilitaire milities.

Na Koeweit en Kosovo behoren de VN ook inzake Oost-Timor garant te staan voor datgene waar de bevolking al jarenlang naar snakt: vrijheid, vrede en veiligheid.

Meer over