Verplichte weekendkaart student is weggegooid geld

Minister Ritzen geeft te veel geld uit aan waardeloze kaarten, als hij zijn plannen doorzet. Uitwonende studenten verplicht een weekendkaart!...

Onze zoon is uitwonend, vanaf 1 juli in Leiden, zijn woonplaats. Hij gaat studeren in Den Haag. Hij krijgt bij invoering van de nieuwe (verplichte) OV-kaart een weekendkaart. Vervolgens moet hij dus de hele week reizen op eigen kosten en zit hij in het weekend thuis met zijn weekendkaart waarvoor minister Ritzen heeft betaald aan de vervoersbedrijven.

Is dat nou echt de bedoeling?

Onze zoon is niet de enige, dus: veel weggegooid geld.

Minister Ritzen, laat studenten zelf kiezen! Al kost dat meer geld, het is tenminste wel besteed!

LEIDENA. Bouder-Marks

Voorbeelden

De plannen van minister Ritzen om uitwonende studenten verplicht een OV-jaarkaart voor het weekeinde te geven, hebben niet alleen gevolgen voor het sociale leven van studenten, zoals Linda Kopershoek schreef (de Volkskrant, 26 april), de plannen hebben ook enorme financiële gevolgen. De omvang daarvan laat zich goed illustreren door de volgende voorbeelden. Ze komen uit mijn directe omgeving.

Een studente is als zij gaat studeren uitwonend. Zij woont in Zeist, zo'n tien minuten fietsen van haar ouders. De studie die zij gaat volgen, wordt alleen in Amsterdam gegeven. Met Ritzens voorstel zal zij een weekendkaart ontvangen. De reiskosten doordeweeks naar de universiteit in Amsterdam moet zij zelf betalen. Ze is er straks 150 gulden per maand aan kwijt.

Aan een universiteit in Amsterdam wordt een vak verplicht gesteld dat niet wordt gegeven in die stad. De studenten moeten daarvoor naar Utrecht of Nijmegen. Reiskosten voor de (uitwonende) studenten: 86 respectievelijk 224 gulden per maand.

En ten slotte een student, studerend en wonend in Amsterdam. Hij moet tijdens de studie verplicht stage lopen en krijgt een fantastische stageplaats in Rijswijk. De reiskosten bedragen 300 gulden per maand.

Dergelijke bedragen zijn, wanneer zij vergeleken worden met de studiefinanciering die de studenten ontvangen (425 gulden) ongelooflijk hoog. En daarbij is niet eens rekening gehouden met het feit dat 94 gulden per maand al op hun studiefinanciering wordt ingehouden voor een OV-kaart waar zij niets aan hebben.

AMSTERDAM Christina Mercken

Cadeautje

Uw verslaggever noemt in de Volkskrant van 26 april het studentenprotest van een dag eerder 'opmerkelijk'. De studenten demonstreerden tegen afschaffing van de vrije keuze voor week- of weekendkaart.

Opmerkelijk, want - schrijft hij - 'in 1990 waren ze fel tegen de komst van de OV-studentenkaart, die gepaard ging met een forse verlaging van de basisbeurs. Maar inmiddels zijn ze de kaart als een verworven recht gaan beschouwen'.

Nog los van het feit dat het hier een nieuwe generatie studenten betreft, is deze redenering zo krom als een hoepel. Alsof een gevangene die zich verzet tegen beperking van de luchttijd, niet mag zeuren. 'Zeven jaar geleden wilde je überhaupt niet zitten'

De OV-kaart een verworven recht? Misschien. In ieder geval niet minder dan de AOW, en meer dan bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting - overigens een volstrekt legitiem doel om voor te demonstreren.

Voor de duidelijkheid: de OV-kaart maakt deel uit van een zeer minimale voorziening, basisbeurs geheten, die er ongeveer op neerkomt dat een student zijn collegegeld terugkrijgt en van dat geld moet leven.

Niet de studenten zijn vergeetachtig, maar mensen als uw verslaggever, die de kaart inmiddels als een cadeautje zijn gaan beschouwen.

LEIDENJob de Kruiff

Fouten

Bij de splitsing van de OV-jaarkaart voor studenten ging minister Ritzen ervan uit dat de verdeling 50:50 was. Het bleek 90:10 te zijn. Foutje, zouden we kunnen zeggen.

Maar de minister gaat meer fouten maken. De nieuwe kaart zou voor de vervoersbedrijven het voordeel opleveren dat de ochtendspits zou worden ontlast 'omdat we meer studenten in het weekend laten reizen'.

De fout die de minister maakt is dat hij ervan uitgaat dat de studenten die uitwonend zijn alleen maar in het weekend reizen. En dus niet stage lopen, niet meerdere opleidingen volgen en zeker niet te maken hebben met een opleiding die delen van de colleges in verschillende delen van de stad geven. Ze moeten dus wéér meer kosten maken voor hun studie.

Bovendien vind ik het niet fout, maar arrogant om te insinueren dat het een recht is dat we in het weekend mogen reizen (zie: 'laten reizen').

EINDHOVEN Jarne Baaijens

Liever vol

Het idee van de vervoerbedrijven om studenten de vrije keus te ontnemen omtrent hun voorkeur voor de weekkaart of de weekendkaart is echt absurd!

Uitwonende studenten dwingen om een weekendkaart te nemen maakt de kaart nagenoeg waardeloos, want niet iedere uitwonende student woont naast de universiteit of school. En dan hebben we het nog niet over andere ongemakken die deze dwangmaatregel en de daarmee gepaard gaande uitgaven voor de studenten met zich meebrengen.

Onderhand murw geslagen door de eerdere beslissingen van onze minister van OC & W komen uitgerekend de vervoerbedrijven met zo'n dwaas idee.

Heren van de vervoerbedrijven: de ochtendspits wordt echt niet zoveel ontlast door deze maatregel (de Volkskrant, 26 april), want wij volgen onze colleges nog steeds op doordeweekse dagen. Ook dan maken wij gretig gebruik van het openbaar vervoer. Als ondernemer zou ik liever denken: beter een volle

trein/tram/bus/metro dan een lege.

ZOETERMEER Richard Siek

Meer over