Verouderd

Het is verontrustend dat bisschop Eijk van Groningen in zijn uitlatingen over homoseksuele relaties zich nog steeds lijkt te beroepen op verouderde psychiatrische onderzoeken....

Deze verouderde psychiatrische onderzoeksresultaten zijn reeds talloze malen ontmaskerd als feitelijk onjuist en door eenzijdige onderzoeksmethoden verkregen. Homo's blijken niet vaker dan hetero's aan een verstoorde ouder-kindrelatie te hebben geleden en de meeste homo's hebben helemaal geen neurosen.

Als men bepaalde bijbelteksten zwaarder vindt wegen dan de eigen ervaring dat homo's ook een betekenisvolle relatie kunnen opbouwen, heeft men natuurlijk recht op die overtuiging. Negatieve propaganda op grond van slechte informatie verdient echter geen respect.

Meer over