Verontreiniging met chemicaliën lijkt oceaan te hebben bereikt

In het spek van aangespoelde potvissen die hun voedsel uit de Atlantische diepzee halen, zijn aanzienlijke hoeveelheden van vlamvertragende middelen aangetroffen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Vlamvertragers vertonen veel overeenkomst met de sedert 1985 verboden pcb's. Zij worden onder meer toegepast bij computers en tv's.

Vlamvertragers tasten de enzymen van zeezoogdieren aan en kunnen de hormoonhuishouding, en dus de voortplanting, ernstig verstoren. 'We komen deze stof al langer tegen in kustwateren', zegt onderzoeker J. Boon, die is verbonden aan het instituut voor zeeonderzoek (NIOZ). 'Maar de aanwezigheid van de stof in potvissen duidt er op dat de verontreiniging tot de Atlantische Oceaan is opgerukt.'

De afgelopen drie jaar zijn monsters genomen van drie op de Nederlandse kust aangespoelde potvissen, een dwergvinvis, een dolfijn en vier zeehonden. De onderzoekers hebben in de potvissen voedselresten met vlamvertragende stoffen aangetroffen, waarvan met zekerheid is vastgesteld dat ze afkomstig zijn uit de Atlantische diepzee.

Meer over