Vermomd

In zijn column veegt Frank Kalshoven de vloer aan met D66-fractievoorzitter Thom de Graaf, die zich vermomd zou hebben als Nieuw Econoom (de Volkskrant, 4 september)....

Voor de overheidsfinanciën maakt het weinig uit of er x miljard aan lastenverlichting wordt ingevoerd, dan wel of deze miljarden besteed worden aan zorg, onderwijs en milieu. Begrotingstekorten en de nationale schuld worden er niet groter door. Voor de kwaliteit van onze samenleving maakt het echter een groot verschil uit. De situatie in de zorg, met de lange wachtlijsten en de slechte honorering van verplegend personeel, is rondweg beschamend.

Aan onderwijs geven de Noord-Europese landen volgens de OESO 45 procent meer uit dan Nederland, hetgeen slecht is voor de kenniseconomie die wij in Nederland nastreven. In dit licht bezien heeft De Graaf waardevolle opmerkingen gemaakt, waarvan ik hoop dat de andere politieke partijen hem zullen volgen.

Meer over