Vermeend en fiscus drijven gebroeders Van Mook tot wanhoop

De drie broers Van Mook trekken de uiterste consequentie uit wat zij 'de duistere belastingwetten van Vermeend' noemen: zij nemen ontslag bij hun bedrijf....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Niet dat ze het bedrijf, waarin zij naar schatting 45 procent van de aandelen bezitten, aan zijn lot overlaten. 'Ik blijf commissaris', verzekert Leo van Mook, 'en mijn broers worden adviseurs'. Ook zijn er geen plannen om de aandelen van de hand te doen. Met hun grote aandelenpakket, één commissaris en elk een adviseursfunctie, houden de broers een stevige greep op het bedrijf.

Maar al hun directiefuncties: weg ermee. Vanwege Vermeend. Andere directeuren/grootaandeelhouders kozen het hazenpad naar België, weer anderen zochten oplossingen in nieuwe constructies of legden zich bij de feiten neer, maar de Van Mooks, altijd al erkende haters van de fiscus nemen ontslag. 'Wij zijn echt niet de enigen, maar wij zijn van een beursgenoteerde onderneming. Daarom komt het van ons in de openbaarheid ', zegt Leo, door de broers als woordvoerder aangewezen.

De Van Mooks mengden altijd al privé en bedrijf intensief met elkaar, en kwamen daarmee in 1990 in aanvaring met de belasting. In dat jaar kochten zij privé het bedrijf Ten Have in Vorden, dat silo's en bijbehorende machines maakt voor mengvoer. Het was een verlieslatend bedrijf met 72 man, dat snel werd gesaneerd tot een winstgevend bedrijf met 20 man. Rond dit bedrijf heeft vijf jaar lang een belastingslag gewoed.

Leo van Mook: 'De belastinginspecteur vond dat wij dat bedrijf niet hadden mogen kopen, niet als privé-persoon. Hij vond dat we het Mulder Boskoop dat had moeten laten doen. Omdat wij ten onrechte Ten Have hadden gekocht, hadden wij aan Mulder Boskoop winst onthouden. En dus legde de hij een claim bij Mulder Boskoop neer van 3 miljoen gulden.'

Die claim werd pas in november vorig jaar, na vijf jaar procederen, door het gerechtshof van tafel geveegd. Maar inmiddels waren de broers zelf ook al getracteerd op privé belastingaanslagen van 2 miljoen gulden. 'Daar heb ik slapeloze nachten van gehad.'

Na protest werden die aanslagen meteen verlaagd tot twee ton en na een procedure zelfs geschrapt, maar de schrik zat erin. De Van Mooks wonnen alle procedures, maar verloren wel twee ton aan proceskosten .

Nu Vermeend met nieuwe wetgeving, die per 1 januari is ingegaan, de positie van de directeur-grootaandeelhouder heeft herzien, is voor de Van Mooks de grens bereikt. 'Het zijn duistere wetten. Niemand weet hoe ze uitgevoerd moeten worden. Om daar achter te komen moeten we straks weer vijf jaar procederen, en daar beginnen we niet meer aan.'

Wat de broers bijvoorbeeld dwars zit, is dat zij nu salaris voor hun werk moeten krijgen; rente moeten ontvangen van kapitaal dat in het bedrijf is gestoken, en huur moeten ontvangen voor ter beschikking gestelde gebouwen. Op die manier krijgen ze dat wat ze per se niet willen: inkomen. En dus een aanslag inkomstenbelasting.

'Wij zijn opgevoed als vrije ondernemers, maar we verliezen onze vrijheid. We moeten van alles, maar we moeten vooral belasting betalen', wrokt Leo. Zijn respect voor politici is tot dicht bij nul gedaald. 'Als je een paar centen verdient, met opties bijvoorbeeld, schreeuwt meneer Kok weer wat. Of meneer Rick van der Ploeg, die schreeuwt altijd maar wat. Het lijkt wel of dit land wordt geregeerd door studeerkamergeleerden.'

Meer over