'Verlof alle tbs'ers intrekken foutief'

Tbs-klinieken mogen na een ernstig vergrijp van een ter beschikking gestelde niet de verloven van alle andere tbs'ers intrekken. Het is tegen de wet om tbs-gestelden te laten opdraaien voor gedrag van mede-tbs'ers....

Inrichtingen besloten afgelopen anderhalf jaar twee keer, onder drukvan de politiek, na ernstige incidenten met tbs'ers de deur tijdelijk opslot te doen. In mei 2004 ontvoerde en verkrachtte een tbs'er een 13-jarigmeisje uit Eibergen. In juni bekende de uit Veldzicht ontsnapte Wilhelm S.een bejaarde man te hebben omgebracht.

Zestien tbs'ers werden vervolgens naar detentiecentrum Kamp van Zeistovergebracht. Een van hen spande daarover een zaak aan bij deonafhankelijke beklagcommissie. Die kent hem een schadevergoeding van 220euro toe. De wettelijke regels bepalen dat het verlof van een tbs'eruitsluitend kan worden ingetrokken als die zelf in de fout gaat, schrijftde commissie. En niet 'vanwege een gedraging door een andere verpleegde'.

De betrokken tbs'er woonde al een tijdlang op resocialisatie-afdelingDe Beuk, werkte buiten de kliniek en hield zich aan alle voorwaarden, alduszijn advocaat Niek Heidanus. Veldzicht erkent dat de patiënten van De Beukde overplaatsing 'niet hadden verdiend', maar beroept zich op overmacht.

Uit het verweer van de kliniek blijkt dat Veldzicht zich overvallenvoelde door minister Donner, die in de Tweede Kamer zei dat detbs-inrichting alle verloven had ingetrokken. Vijftig patiënten die al aanhet resocialiseren waren, moesten naar binnen. 'Dat was een onmogelijkeopgave. In deze periode regeerde de minister in Veldzicht.'

De commissie begrijpt dat de beslissingen van Veldzicht tot standkwamen in een periode van hevige media-aandacht en politieke- enmaatschappelijke druk. Maar juist de wettelijke gronden voor het intrekkenvan verlof, schrijft de commissie, bieden houvast 'wanneer de waan van dedag dreigt te zegevieren en in willekeurige vrijheidsbeperking dreigt teontaarden'.

Een draaiboek voor dergelijke situaties was handig geweest, schrijftde commissie. Na de ervaringen in onder meer Eibergen had van hetministerie en de kliniek verwacht mogen worden dat ze hadden nagedacht overhoe te handelen na het volgende ernstige delict, aldus de commissie.

Meer over