Verkoop van het Groene Boekje is hypocriet

Hoe hypocriet mag een krant zijn. Ik volg uw berichten over de nieuwe spelling. U geeft aan de nieuwe spelling te willen boycotten....

Nawoord

De Volkskrant heeft een eigen webwinkel. Hier zijn boeken verkrijgbaar die de uitgever van de Volkskrant interessant acht voor de lezers. Dit betekent niet dat de Volkskrantredactie altijd achter de inhoud van deze boeken staat. Het groene boekje is de officiële Nederlandse spellingslijst, vastgesteld door de Nederlandse (en Vlaamse) overheid, en als zodanig van belang voor de Volkskrantlezer. Dat de redactie van de Volkskrant de nieuwe spelling boycot maakt het groene boekje niet minder officieel.

Amsterdam, Pieter Kok uitgever de Volkskrant

Meer over