'Verkoop kunst voor musea makkelijker maken'

Musea in Rotterdam moeten makkelijker onderdelen van hun collectie kunnen verkopen. Ze moeten het geld dat ze daarmee verdienen, vrijer kunnen besteden dan nu het geval is. Dat stelt het Rotterdamse college van B en W voor aan de gemeenteraad.

VAN ONZE VERSLAGGEVER HARMEN BOCKMA

ROTTERDAM - In een brief aan de raad schrijft het college dat het blijven verzamelen van werken door musea - wat zwaar op de begrotingen drukt - 'in balans' gebracht moet worden. Het college wil dat de musea hun eigen broek beter kunnen ophouden. B en W schrijft dat musea toe moeten naar 'een verantwoord systeem van verzamelen en ontzamelen, gekoppeld aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering'.

De gemeente Rotterdam is eigenaar van een groot deel van de collectie van de vier Rotterdamse musea Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, het Maritiem Museum en het Wereldmuseum. Het college neemt het besluit over de verkoop van werken, maar laat zich adviseren door een onafhankelijke toetsingscommissie.

Geld verdienen aan de verkoop van werken uit de collectie stuit tot nu toe op weerstand. Volgens de Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO) heeft verkoop niet de voorkeur. De leidraad wordt gehanteerd door de Nederlandse Museumvereniging. Volgens de leidraad worden te verkopen werken eerst aan andere musea aangeboden. Als musea al geld verdienen aan de verkoop, mogen ze dat alleen steken in de aankoop, conservering en restauratie van andere kunstwerken.

De Rotterdamse wethouder van Cultuur Antoinette Laan (VVD) vindt het vreemd dat musea wel geld mogen besteden aan het uitbreiden van de verzameling, maar niet mogen verdienen aan het afstoten ervan. 'Er komen zware tijden aan door landelijke en plaatselijke bezuinigingen', zegt Laan. 'We moeten de mogelijkheid scheppen anders met de collectie om te gaan. Ieder museum moet kunnen blijven bestaan.'

Laan wil dat de verkoop van werken - het zogenoemde ontzamelen - onderdeel kan worden van de financiering van musea. 'Als er wordt ontzameld, zou je met dat geld bijvoorbeeld ook een tentoonstelling van de collectie moeten kunnen financieren.'

Met het collegevoorstel kan de weg vrijkomen voor de zeer omstreden verkoop van de Afrika-collectie door het Wereldmuseum. Andere volkenkundige musea in Nederland zijn daar fel tegen. Het Wereldmuseum wil met de verkoop de bezuinigingen opvangen en onafhankelijker worden van de gemeente.

pagina v23 Interview Antoinette Laan: 'Ontzamelen moet mogen'

undefined

Meer over