Verklaringen AIVD'ers in zaak Henk S. tegenstrijdig

De twee medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die woensdag als getuigen zijn gehoord in de zaak tegen Henk S., hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over hun rol in het onderzoek....

Van onze verslaggever Michael Persson

Henk S. en zijn partner Zoran F. worden verdacht van de illegale uitvoervan strategische goederen naar Pakistan in de periode van begin 1999 tot2002. S. is de zakenvriend van de Pakistaanse atoomspion Abdul Qadeer Khan. Justitie deed in april 2004 huiszoeking bij S., waarbij belastende papieren werden gevonden.

Onduidelijk is wat de twee AIVD'ers, met codenamen Van Dol en Wittekoek,bij die huiszoeking deden. De advocaten van S. en F. willen aantonen dathet bewijs tegen hun cliënten onrechtmatig verkregen is.

Volgens AIVD'er Van Dol hielpen hij en zijn collega alleen bij hetbeoordelen van gevonden documenten. Wittekoek daarentegen verklaarde dathij zelf ook ordners uit kasten heeft getrokken en doorgebladerd. Zovergaard bewijs zou onrechtmatig verkregen zijn. Wittekoek zei echter datzijn speurwerk geen bruikbare informatie had opgeleverd.

Eerder verklaarde rechter-commissaris Franke (die tijdens de huiszoekingtoezicht hield op het onderzoek) dat hij geen toestemming had verleend voorde aanwezigheid van de twee AIVD'ers. Die zeiden woensdag dat Franke geenbezwaar had gemaakt.

Meer over