Verkiezing burgemeester dichterbij

Het demissionaire kabinet-Kok zet vandaag een nieuwe stap op weg naar de rechtstreeks gekozen burgemeester. Het kabinet zal de Raad van State advies vragen over het voorstel de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet te halen....

De beslissing van het kabinet is een formele, omdat die voortvloeit uit het besluit van de Tweede Kamer om de benoeming uit de Grondwet te halen. Dat besluit viel vorig jaar zomer. Begin dit jaar nam de Eerste Kamer het voorstel over. Maar regering en parlement kunnen niet zomaar de Grondwet wijzigen. Om het politici moeilijk te maken, moeten twee procedurele stappen worden gezet.

Voor de tweede stap moest worden gewacht op verkiezingen en de nieuwe Tweede Kamer. Het kabinet is verplicht vlak na de verkiezingen het wetsvoorstel opnieuw voor advies naar de Raad van State sturen, waarna het weer aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. In tegenstelling tot de eerste lezing, die genoeg had aan een gewone meerderheid van de Kamer, moet deze tweede lezing de steun krijgen van een tweederde meerderheid van zowel de Eerste als Tweede Kamer.

De kans op steun is groter dan ooit. De partijen CDA, LPF en VVD, die onderhandelen over het nieuwe regeerakkoord, hebben zich uitgesproken voor een rechtstreeks gekozen burgemeester. Als de grondwetswijziging een feit is, kan het nieuwe kabinet de verkiezing van de burgemeester gewoon bij wet regelen.

Het kabinet stuurt vandaag nog drie voorstellen voor wijziging van de Grondwet naar de Raad van State. Ook deze voorstellen hebben straks de steun van tweederde meerderheid van het parlement nodig.

De eerste gaat over vervanging van zwangere en langdurige zieke Kamerleden. De tweede behelst de invoering van het correctief referendum en de derde gaat over invoering van de samenwerkingsschool.

Meer over