Verkeersongevallen en knelpunten doen aantal files groeien

Het aantal files in Nederland is opnieuw toegenomen. Vorig jaar waren er bijna veertienduizend files, tegen 11.742 in 1993. Volgens de Kerncijfers Mobiliteit van de stichting Weg (de wegenbouwlobby) zijn de belangrijkste oorzaken de structurele verkeersknelpunten en ongevallen....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Ook het toenemende bezit van auto's veroorzaakt files. Er rijden nu 5,9 miljoen auto's in Nederland, 129 duizend meer dan in 1993. Het aantal privé-reizigerskilometers steeg met 4,3 procent.

De 33 kilometer extra snelweg die in 1994 in gebruik werd genomen, kon niet verhinderen dat van de files 57,9 procent op of nabij bekende knelpunten stond als de brug bij Zaltbommel en de Coentunnel. Verkeersongevallen veroorzaakten 19,4 procent van de files.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat publiceerde eerder deze maand al een schatting van de economische schade door de opstoppingen op de Nederlandse wegen. Zestig miljoen uur bracht Nederland volgens het ministerie door in de file. Geschatte kosten: 1,4 miljard gulden. Al jaren probeert het ministerie het probleem aan te pakken. Tot dusver zonder erg veel succes, blijkt uit de cijfers van de stichting Weg.

De maatregelen om autogebruikers aan te moedigen hun vervoermiddel eens te laten staan, lijken vorig jaar nauwelijks geholpen te hebben. Het aantal per personenauto gereden kilometers daalde met 30 marginaal tot 16.300. De Postbus 51-campagne met de kreet 'Vult die lege stoelen, gaat carpoolen', lijkt meer effect te sorteren. Het gemiddelde aantal personen per auto steeg licht. Het totale aantal in personenauto's gereisde kilometers steeg van 133,8 tot 138,9 miljard, terwijl er per auto dertig kilometer minder gereden werd. Dat kan alleen als er in die auto meer mensen zaten.

Van alle gezinnen heeft nu 77 procent één auto of meer. Per duizend inwoners betekent dat 383 stuks. Internationaal bekleedt Nederland daarmee de negende plaats, achter België (408) en vlak voor Noorwegen (378). De score van Nederland is bescheiden in vergelijking met de koplopers Verenigde Staten (545) en Duitsland (466).

Meer over