Verhuizen personeel naar goedkopere cao maakt bouwbond boos

Tussen personeel en directie van het Papendrechtse bedrijf Visser & Smit Hanab is een conflict ontstaan over het plan om 350 van de 1450 werknemers onder te brengen in een goedkopere cao....

Van onze verslaggever

Hans Horsten

PAPENDRECHT

De onenigheid bij Visser & Smit Hanab, onderdeel van Volker Stevin, hangt samen met een trend die in de hele bedrijfstak valt waar te nemen. De Bouw- en Houtbond FNV komt de laatste tijd steeds vaker in het geweer tegen werkgevers die hun medewerkers willen overhevelen naar een cao die goedkoper is.

Door een toename van het aantal gecombineerde functies in de bouwsector ontstaat er een 'grijs gebied' tussen verschillende cao-contracten. 'Aannemers en bouwers proberen aldus te vluchten naar de goedkoopste cao', zegt C. Bos, districtsbestuurder van de Bouw- en Houtbond FNV in Gouda.

Visser & Smit Hanab is tot nu toe het grootste bouwbedrijf dat zo'n manoeuvre wil uitvoeren. Werknemers zouden moeten overstappen van de bouw- naar de metaal-cao. Volgens de vakbond bespaart het bedrijf zo twee miljoen gulden per jaar op de loonkosten. 'Een bezuiniging over de ruggen van de werknemers', vindt Bos.

De werknemers die de overstap zouden moeten maken, houden zich voornamelijk bezig met de aanleg van pijpleidingen en kabels. Het bedrijf vindt dat dit weinig meer te maken heeft met de traditionele bouw.

Volgens de bouw- en houtbond vallen de medewerkers wel degelijk onder de bouw-cao. 'Het grootste deel van de tijd verrichten ze grond- en graafwerk. Bouw dus.'

Als de personeelsleden voortaan onder de metaal-cao vallen, komen ze er volgens de bond op een groot aantal punten bekaaid af. Bos noemt er een aantal: 'Ze raken elf atv-dagen kwijt, mogen pas met zestig in de vut, en krijgen een slechtere regeling bij vorstverlet en als er tijdelijk geen werk is.'

Stafdirecteur J. van Dam van Visser & Smit Hanab vindt dat de bouw- en houtbond op de zaken vooruitloopt. 'We zijn nog volop in overleg', zegt hij.

Hij ontkent in alle toonaarden dat de onderneming een greep in het loonzakje van de werknemers doet door hen over te hevelen naar een andere cao. 'De bezuinigingen hebben betrekking op de werkgeverskosten die direct aan het loon zijn gerelateerd', zegt de directeur personeel en organisatie. 'Wij spiegelen ons aan de concurrentie. We zetten werkgelegenheid op het spel als we daar niet in meegaan.' Van Dam beschuldigt de bouw- en houtbond ervan 'over de rug van Visser & Smit Hanab vakbondspolitiek te bedrijven'.

'Het Gak plakt met hantering van de eigen indelingscriteria op een deel van onze activiteiten het etiket metaal', verdedigt Van Dam het beleid van de onderneming. 'Daar komt bij dat de functies waar het om gaat, in een groot aantal gevallen zowel in de metaal- als in de bouw-cao worden genoemd.'

Meer over