Vereniging beschouwt vrije hengelaars als profiteurs

De vrije hengelaar is een sportvisser die spontaan besluit zijn viskoffertje te pakken, zegt bestuurslid A. Dekker van de Vereniging Nederlandse Autonome Sportvisserij Organisaties (NASO)....

Van onze verslaggeefster

Ellen de Visser

ZWOLLE

De vrije hengelaar, zegt voorlichter J. Bongers van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS), is een sportvisser die liever vier tientjes in zijn zak houdt. 'Hij zit regelmatig langs rivieren en kanalen, maar hij heeft geen zin om eens te informeren naar de dichtstbijzijnde hengelsportbond, en hij weet dat er toch nauwelijks gecontroleerd wordt.'

De vrije hengelaar is een sportvisser die geen lid is van een hengelsportvereniging. Hij koopt jaarlijks een visakte voor vijftien gulden en mag daarmee beperkt vissen: uitsluitend met één gewone hengel in openbare vaarwateren en met vastgestelde aassoorten.

De vrije hengel veroorzaakt sinds een paar maanden een conflict tussen de twee landelijke overkoepelende organisaties. De NVVS, met negenhonderd aangesloten hengelsportorganisaties en 350 duizend leden de grootste van de twee, wil van de vrije hengel af. De NASO (veertigduizend leden), die een soort overkoepeling van niet georganiseerde sportvissers wil zijn, is voor handhaving.

Van de ruim één miljoen sportvissers in Nederland zijn er volgens een NIPO-onderzoek uit 1994 bijna vierhonderdduizend lid van een vereniging. Tweehonderdduizend vissers bezitten alleen een visakte, de rest vist 'zwart'. De cijfers waren de NVVS al jaren een doorn in het oog. Vrije hengelaars, zo redeneert de vereniging, liften immers gratis mee op de kosten en baten van de georganiseerde sportvissers.

De NVVS zag in de op handen zijnde wijziging van de Visserijwet uit 1963 eindelijk een mogelijkheid de vrije hengel aan te pakken. Leden van de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werden benaderd om afschaffing bij de minister te bepleiten.

De NVVS hoopt met het verdwijnen van de vrije hengel eindelijk greep te krijgen op het aantal zwartvissers, dat de afgelopen tien jaar van 10 naar 40 procent is gestegen. Als iedere visser in de toekomst gewoon twee papiertjes op zak moet hebben, vereenvoudigt dat de controle, denkt Bongers.

Bestuurslid Dekker van de NASO bestrijdt het idee dat vrije hengelaars de georganiseerde vissers geld kosten. Jaarlijks betalen de vrije hengelaars ruim 40 procent van de totale opbrengst van visakten. Dat geld gaat naar de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), die onderzoek doet en voorlichting geeft, maar vooral vis uitzet.

'Door de beperkingen in water, aas en vistuig kan de vrije hengelaar alleen witvissoorten als brasem en voorn vangen. Soorten die overal meer dan overvloedig voorkomen en die hier en daar zelfs worden uitgedund. Hij beïnvloedt dus niets ten nadele, maar hij betaalt wel mee aan het uitzetten van vissen die hij zelf waarschijnlijk nooit zal vangen.'

Voorlichter Bongers legt uit dat een visakte slechts een landelijke visvergunning is. 'De hengelsportverenigingen spannen zich in voor schoonmaakacties, het creëren van natuurlijke oevers, het bouwen van parkeerplaatsen bij populaire visplekken. Dat doen zij ook op openbare wateren als de IJssel en de Maas en daar profiteert de vrije hengelaar wel degelijk mee van onze inspanningen.'

Bongers noemt het onzin dat het zwartvissen in de hand zou worden gewerkt door de verplichting van een paar tientjes contributie voor de hengelsportbond. 'Het is een ontwikkeling in de tijd, een kwestie van vrijheid, blijheid, van wie maakt me wat.'

De NVVS denkt dat de lobby bij de vaste kamercommissie succesvol zal uitpakken. De fracties van PvdA, VVD en D66 hebben minister Van Aartsen schriftelijk verzocht in de gewijzigde Visserijwet de vrije hengel af te schaffen.

De NASO is somber gestemd over de toekomst van de vrije hengelaar. Dekker: 'Vissen moet volkssport nummer 1 blijven. Waarom mag de recreant wel aan de waterkant zitten, maar moet hij lid worden van een club zodra hij daar met een hengel gaat staan? Bij welke andere sport zie je dat? Als je 's winters wilt schaatsen, hoef je toch ook niet eerst lid te worden van een ijsclub?'

Meer over