Verdonk voor 135 duizend euro opgelicht

Rita Verdonk is voor 135 duizend euro opgelicht door de geldschieter die beloofde dat hij 1800 toegangskaarten van het openingsfeest van Verdonks beweging in Amsterdam zou opkopen. De veronderstelde politieke filantroop blijkt de 39-jarige zakenman Nick van der L..

Rita Verdonk heeft nooit bekend willen maken wie de grootste geldschieter van haar politieke beweging was. Het bedrag van 135 duizend euro werd haar in een persoonlijk gesprek toegezegd door Van der L., die zich voorstelde als oud-beurshandelaar in Amsterdam en investeerder die nu in Dubai woont. Ondanks herhaald aandringen werd het geld niet overgemaakt.

Vertrouwen
‘De vraag hoe Rita zich zó in de luren heeft kunnen laten leggen is terecht’, zegt woordvoerder Kay van de Linde van Trots Op Nederland (TrotsopNL). ‘Het antwoord is dat zij uitgaat van vertrouwen en niet van wantrouwen. Ze vertrouwt iemand op zijn woord totdat het tegendeel blijkt.’

Het zakelijk verleden van Van der L. is echter niet onbesproken. In 2004 figureerde hij in een reportage in de Telegraaf over een mislukt toeristenproject in Libië waarbij miljoenen euro's verdwenen zouden zijn. Na rechtszaken met miljoenenclaims werden zijn huis, inboedel en persoonlijke holding in 2003 bij opbod verkocht.

Story
Het roddelblad Story citeert deze week bronnen rond Verdonk die zeggen dat Van der L. de nieuwe beweging op termijn miljoenen beloofde. Vanuit Dubai had hij gezien ‘dat het helemaal verkeerd ging in Nederland’. Toch wilde hij terugkeren vanwege een scheiding en een gehandicapt dochtertje. Omdat zijn vrouw ‘beslag had gelegd op zijn buitenlandse rekeningen’ kon het beloofde geld nog even niet worden overgemaakt.

De toezegging aan TrotsopNL staat op papier, maar de beweging doet geen aangifte van oplichting, zegt Van de Linde. 'Dan krijgen we een jarenlange procedure en daar hebben we geen zin in.’

Meer over