Verdonk tikt gemeenten op vingers

Gemeentebestuurders die noodopvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, moeten binnenkort op het matje komen bij minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en haar collega Remkes (Binnenlandse Zaken)....

Verdonk heeft de buik vol van lokale bestuurders die ‘in strijd met wet- en regelgeving’ noodopvang blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en daarmee ‘een soort gedoogd verblijf’ in Nederland toestaan. De bewindsvrouw kondigde vrijdag aan dat de betrokken bestuurders naar Den Haag zullen worden ontboden voor een ‘indringend gesprek over hun verantwoordelijkheid voor een succesvol terugkeerbeleid’.

Haar woordvoerder liet in het midden of er voor de gemeenten sancties in de lucht hangen, ‘maar het kan niet zo zijn dat rijksoverheid en lokale overheden tegenstrijdige signalen blijven afgeven over het beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het houdt een keer op.’

‘De praktijk werkt anders dan de theorie van mevrouw Verdonk’, reageerde de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) afgemeten. ‘Het lijkt ons verstandig als een onafhankelijke commissie de klachten van de gemeenten gaat onderzoeken.’

De Utrechtse PvdA-wethouder Spekman, een van de aanvoerders van de betrokken gemeenten, liet weten dat Utrecht hoe dan ook blijft doorgaan met noodopvang. Spekman wacht ‘rustig’ af wat er vanuit Den Haag op hem af komt.

Verdonk heeft al geruime tijd ruzie met zo’n tachtig gemeenten en hun belangenorganisatie VNG. Het conflict draait om de vraag wat te doen met afgewezen asielzoekers die niet uit zichzelf terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin binnen afzienbare termijn kunnen worden uitgezet. Omdat deze vreemdelingen niet onbeperkt in vertrek- of detentiecentra kunnen blijven, belanden ze uiteindelijk veelal op straat. Daarmee worden ze een openbare-ordeprobleem voor de gemeenten.

De noodopvang waarvoor gemeenten zorgen, ondervangt weliswaar dit acute probleem, maar het ondermijnt in de optiek van Verdonk het beleid van het kabinet dat is gericht op terugkeer naar het land van herkomst.

Asielzoekers die echt terug willen, hoeven volgens Verdonk niet op straat te belanden: ‘Wanneer er geen zicht op uitzetting is en mensen keren niet vrijwillig terug, dan kiezen zij er zelf voor de illegaliteit in te gaan.’

Meer over